Sajtóközlemény Katasztrófák áldozatainak azonosítása (DVI) képzés

2022.07.03-05.

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó Belső Biztonsági Alap Plusz támogatásával, a „Kompetenciafejlesztés a határon átnyúló bűnözés elleni hatékony fellépés érdekében” elnevezésű pályázat keretén belül a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Nemzetközi Oktatási Központtal együttműködésben 2022. július 03-05. között megtartotta a Katasztrófák áldozatainak azonosítása (DVI) című nemzetközi képzést.

A képzésen mind magyar, mind nemzetközi részről részt vettek a rendőrség, a civil szférában dolgozó szakfogorvosok, antropológusok, igazságügyi fogorvos szakértők képviselői, de az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Tudományos Akadémia, továbbá magyar és nemzetközi megfigyelők is jelen voltak. A képzés összlétszáma 82 fő volt.

A megnyitót követően a nemzetközi DVI egységek prezentációja következett, amelyek a bemutatkozás mellett konkrét esetek feldolgozását is magukban foglalták. A területen dolgozó munkatársak megismerhették a német DVI egység nemzetközi missziókban végzett tevékenységét, a francia DVI egység adatrögzítő szoftverének és nyilvántartásának működését, magyar részről pedig az ismeretlen, azonosítatlan holttestek azonosítási gyakorlata került bemutatásra szintén megtörtént esetek ismertetésével. A napi programokban helyet kapott továbbá az ante- és postmortem adatrögzítési gyakorlat, valamint ezen adatok összehasonlítása, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársai pedig a radioaktív sugárzással érintett helyszínek elméleti és gyakorlati ismereteit adták át a hallgatóság részére. A bonctermi postmortem gyakorlati képzésre a Semmelweis Egyetem Patológia, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézetében került sor.

A képzés hosszú távú célja az érintett hatóságok tagjainak és szakemberek specializált képzése annak érdekében, hogy a nemzeti áldozatazonsító szolgálat (DVI HUN) állandó létszámban rendelkezésre álljon, továbbá az Interpol oktatóinak segítségével a kiképzett állomány nemzetközi licencének folytonosságát biztosítsuk. Cél továbbá a hazai DVI csapatok külföldi csapatokkal való együttműködésének kialakítása, a kapcsolat erősítése, valamint nemzetközi elismertség megszerzése.