KERA-Utótalálkozó a Nemzetközi Oktatási Központban

A Nemzetközi Oktatási Központban 2023. június 5-9. között került sor a Közép-európai Rendőrakadémia (KERA) Bűnügyes tanfolyamát 1998, 1999, 2004, 2006, 2007 és 2010 években végzett hallgatói számára megrendezett utótalálkozóra.

A rendezvényt a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója, a KERA kuratórium tagja, dr. Farkas István r. dandártábornok úr nyitotta meg.

Az utótalálkozó hagyományai szerint több évfolyamot hívunk össze a szakmai és személyes ismeretségek bővítésére, elmélyítésére. Az utótalálkozó szakszeminárium, nemzetközi továbbképzés is egyben. A szakmai program előadói magyar részről az ORFK Bűnügyi-Elemző Főosztály, a KR NNI, az NKE RTK, és a ROKK munkatársai voltak, előadást tartott továbbá Thomas Herko rendőrattasé úr az Osztrák Nagykövetség képviseletében, valamint a hallgatók maguk is beszámoltak érdekes esetekről, releváns bűnügyi témákról.
Szakmai kirándulás keretében ellátogattunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre valamint a ROKK Dunakeszi bázisára, ahol a csoport látványos kutyás bemutatón vehetett részt.

A szakmai programot kulturális keretprogram egészítette ki. A résztvevők nagy örömmel látogattak el a Parlamentbe és Tihanyba, valamint részt vettek a Normafán rendezett futáson is. A KERA nagy hangsúlyt fektet az évtizedek óta kialakult szakmai kapcsolati háló fejlesztésére, aminek egyik alapkövét képezik a hagyományosan Budapesten megrendezett utótalálkozók. Hogy ezt mennyire értékelik a hallgatók, az az értékelő lapokról is kiderült: „ami ezen a szemináriumon különösen tetszett, az a kapcsolati háló felfrissítése, a jól előkészített szakmai látogatások és a top témák az előadásokon”.

A KERA 2023. évi Bűnügyes tanfolyam záró hete Budapesten

2023. március 27. és május 12. között a hét KERA-tagországból érkezett rendészeti szakemberből álló 20 fős csoport hét képzési helyszínen – Prágában (CZ), Ljubljanában (SI), Bernben (CH), Biberachban (DE), Bécsben (A), Pozsonyban (SK) és Budapesten (HU) – teljesítette a KERA Bűnügyes tanfolyamának képzési mérföldköveit a határokon átnyúló szervezett bűnözés témakörében. A súlyponti témák közé tartozott a kiberbűnözés, az embercsempészet, a korrupció, a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a nagy értékű gépjárművek lopása elleni harc, valamint az erre irányuló nyomozások legújabb tendenciái.

Ez a tanfolyam volt a KERA történetének második akkreditált tanfolyama, a résztvevők az Európai Képesítési Keretrendszerben érvényesíthető 16 pontot kaptak a képzésen való részvételért, valamint a teljesített szóbeli és írásbeli vizsgáért.

A Bűnügyes tanfolyam 2023. május 12. napján ünnepélyes diplomaosztóval zárult Budapesten, a Nemzetközi Oktatási Központban, melyen magas rangú kül- és belföldi vendégek vettek részt.

A rendezvényen Prof. Dr. Janza Frigyes r. vezérőrnagy úr, címzetes egyetemi tanár, a Belügyminisztérium miniszteri megbízottja, oktatási főszemlélő adta át Dr. Magyar József r. dandártábornok úr, a KERA alapító atyja részére, 85. születésnapja alkalmából, érdemei elismerése mellett a Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr által adományozott dísz szablyát. Dr. Janza Frigyes r. vezérőrnagy úr köszönetet mondott Dr. Magyar József r. dandártábornok úrnak a rendőrségen végzett több évtizedes sikeres munkájáért, továbbá méltatta a KERA létrehozásában betöltött kiemelkedő szerepét, valamint tolmácsolta Belügyminiszter úr – a Közép-európai Rendőrakadémia következő 30 éves munkájának sikerére vonatkozó – jókívánságait.

Ezt követően Dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy úr, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a KERA Elnökség magyar tagja adta át a hallgatóknak a tanfolyam sikeres elvégzését igazoló diplomákat. Az ünnepi beszédet Robert Furman úr, főigazgató, a KERA Elnökség szlovén tagja mondta, melyben kiemelte a KERA nemzetközi rendészeti együttműködésben betöltött szerepét és a regionális együttműködés fontosságát.

A tanfolyam hallgatóinak szóvivője, Maxim Litoschenko úr, záró beszédében a KERA képzésének egyedülállóságáról beszélt és megköszönte a KERA minden felelős munkatársának a tanfolyam megrendezését.

A KERA Magyar Nemzeti Iroda meghirdette 2023. második félévi nyelvtanfolyamait!

A KERA Magyar Nemzeti Iroda meghirdette 2023. második félévi nyelvtanfolyamait!
Helyszín: NOK, 1126 Budapest, Böszörményi út 21.
 

  1. Középfokú nyelvvizsgára felkészítő, 550 órás KERA német nyelvtanfolyam

Időpont: 2023. szeptember 4. – 2024. január 26.
 

  1. Rendészeti szaknyelvvel bővített szinten tartó, 120 órás KERA német nyelvtanfolyam

Időpont: 2023. szeptember 25. – október 20.
 

  1. Felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő, 420 órás KERA német nyelvtanfolyam

Időpont: 2023. október 24. – 2024. február 9.

 

A KERA „Speciális nyomozástámogatás“ című szakszemináriuma a Nemzetközi Oktatási Központban, Budapesten

A KERA Speciális nyomozástámogatás szakszemináriumára 2023. április 3-6. között került sor Budapesten, a Nemzetközi Oktatási Központban. A szeminárium létrejöttében a szakmai hátteret az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Elemző-Értékelő Főosztály keretein belül működő speciális nyomozástámogatási munkacsoport biztosította. A téma nagy érdeklődést váltott ki, ami a résztvevők nagy számáról is leolvasható: a képzésen 39 rendőrtiszt és szakértő vett részt a KERA hét tagországából (A, CZ, CH, D, H, SLO, SK).

A heti programot a terveknek megfelelően, izgalmas előadásokkal és kerekasztal beszélgetéssel kiegészítve tartottuk meg. A témák spektruma magába foglalta a 2021-ben felállított munkacsoport, a nemzetközi és tudományos háttér bemutatásán túl többek között a bűnügyi nyelvészet, a non-verbális kommunikáció, a mesterséges intelligencia és gépi tanulás a klinikai pszichológia illetve a pszichiátria tématerületen kínálta lehetőségeket valamint esettanulmányokat is. A program részeként szakmai látogatást tettünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karon, ahol a résztvevők előadást hallgathattak a traumatizált gyermekek kihallgatásának új módszereiről, majd ezt követően egy erre a témára épülő esetfeldolgozást tekinthettek meg az Egyetem taktikai házában.

A csoportnak lehetősége nyílt arra is, hogy városnézés keretében Magyarország történelmi, társadalmi fejlődésével és az ország kulturális hátterével megismerkedjenek.

A kollegiális kapcsolati háló megléte elengedhetetlenül szükséges a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem során. A KERA Magyar Nemzeti Iroda a képzés során alkalmat teremtett arra is, hogy a résztvevők a szeminárium ideje alatt egymással szakmai és személyes kapcsolatokat alakítsanak ki, illetve hogy a meglevőket tovább mélyítsék.