CEPOL 83/2023 Disaster Victim Identification, Management and Joint Operations course

(Katasztrófa áldozatainak azonosítása, kezelése és az ezzel kapcsolatos műveletek közös kidolgozása)

A Nemzetközi Oktatási Központ, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködve rendezte meg 2023. július 4. és 7. között Budapesten a CEPOL 83/2023-as „Disaster Victim Identification, Management and Joint Operations” című képzést. A kurzus célja a nemzeti és nemzetközi DVI műveletek közös koordinációjának és irányításának kialakítása volt.

Az Európai Unió 23 tagállamából, 30 DVI szakértő kolléga érkezett a kurzusra, valamint 3 résztvevő Ukrajnából és 1 Törökországból látogatott el hozzánk.

A 4 napos tanfolyam fő célja a katasztrófa áldozatainak azonosításával kapcsolatos feladatok koordinálása, valamint az elhunyt áldozatok azonosításában részt vevő rendvédelmi dolgozók tudásszintjének javítása és összehangolása volt. A résztvevők sikeresen sajátították el az előkészítéssel, a DVI-csoport felállításával és a DVI-folyamat különböző feladatainak áttekintésével kapcsolatos ismereteket. A tanfolyamot sikeresen elvégzők képesek lesznek tudásuk hatékony átadására saját országukban.

A szervezőknek a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ közreműködésével, az izraeli és portugál oktatók tapasztalataival, valamint az Interpol szakértője segítségével sikerült európai szinten átadniuk egy olyan tudást, amely nagyban hozzájárulhat a tagállamok saját gyakorlatainak kialakításához és végrehajtásához.

A képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületében került megrendezésre, ahol a résztvevők kis csoportokban, több oktató felügyelete mellett dolgoztak.

A résztvevőknek lehetőségük volt arra is, hogy – a DVI-csapatok felállítását követően – helyszíni gyakorlatokon vegyenek részt. A szimulációk egyik célja az volt, hogy a hallgatók, a szakértők által átadott elméleti tudást áthelyezhessék a gyakorlatba. Imitátorok és próbababák segítségével a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy a megszerzett ismereteiket egy iskolai lövöldözéses jelenetben mutassák be.

A résztvevők a feszített napirend ellenére is elkötelezettek és érdeklődők voltak a tanfolyam során, aktívan közreműködtek a gyakorlatok megvalósításában és összességében elmondható, hogy egy európai színvonalú képzést sikerült hazánkban megvalósítani.

További tájékoztatásért keresse:
Gaál András r. alezredes
CEPOL MNI
Vezetője
Mobile: +36-30-326-17-74
e-mail: gaal.andras@nokitc.hu

KERA-Utótalálkozó a Nemzetközi Oktatási Központban

A Nemzetközi Oktatási Központban 2023. június 5-9. között került sor a Közép-európai Rendőrakadémia (KERA) Bűnügyes tanfolyamát 1998, 1999, 2004, 2006, 2007 és 2010 években végzett hallgatói számára megrendezett utótalálkozóra.

A rendezvényt a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója, a KERA kuratórium tagja, dr. Farkas István r. dandártábornok úr nyitotta meg.

Az utótalálkozó hagyományai szerint több évfolyamot hívunk össze a szakmai és személyes ismeretségek bővítésére, elmélyítésére. Az utótalálkozó szakszeminárium, nemzetközi továbbképzés is egyben. A szakmai program előadói magyar részről az ORFK Bűnügyi-Elemző Főosztály, a KR NNI, az NKE RTK, és a ROKK munkatársai voltak, előadást tartott továbbá Thomas Herko rendőrattasé úr az Osztrák Nagykövetség képviseletében, valamint a hallgatók maguk is beszámoltak érdekes esetekről, releváns bűnügyi témákról.
Szakmai kirándulás keretében ellátogattunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre valamint a ROKK Dunakeszi bázisára, ahol a csoport látványos kutyás bemutatón vehetett részt.

A szakmai programot kulturális keretprogram egészítette ki. A résztvevők nagy örömmel látogattak el a Parlamentbe és Tihanyba, valamint részt vettek a Normafán rendezett futáson is. A KERA nagy hangsúlyt fektet az évtizedek óta kialakult szakmai kapcsolati háló fejlesztésére, aminek egyik alapkövét képezik a hagyományosan Budapesten megrendezett utótalálkozók. Hogy ezt mennyire értékelik a hallgatók, az az értékelő lapokról is kiderült: „ami ezen a szemináriumon különösen tetszett, az a kapcsolati háló felfrissítése, a jól előkészített szakmai látogatások és a top témák az előadásokon”.

A KERA 2023. évi Bűnügyes tanfolyam záró hete Budapesten

2023. március 27. és május 12. között a hét KERA-tagországból érkezett rendészeti szakemberből álló 20 fős csoport hét képzési helyszínen – Prágában (CZ), Ljubljanában (SI), Bernben (CH), Biberachban (DE), Bécsben (A), Pozsonyban (SK) és Budapesten (HU) – teljesítette a KERA Bűnügyes tanfolyamának képzési mérföldköveit a határokon átnyúló szervezett bűnözés témakörében. A súlyponti témák közé tartozott a kiberbűnözés, az embercsempészet, a korrupció, a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a nagy értékű gépjárművek lopása elleni harc, valamint az erre irányuló nyomozások legújabb tendenciái.

Ez a tanfolyam volt a KERA történetének második akkreditált tanfolyama, a résztvevők az Európai Képesítési Keretrendszerben érvényesíthető 16 pontot kaptak a képzésen való részvételért, valamint a teljesített szóbeli és írásbeli vizsgáért.

A Bűnügyes tanfolyam 2023. május 12. napján ünnepélyes diplomaosztóval zárult Budapesten, a Nemzetközi Oktatási Központban, melyen magas rangú kül- és belföldi vendégek vettek részt.

A rendezvényen Prof. Dr. Janza Frigyes r. vezérőrnagy úr, címzetes egyetemi tanár, a Belügyminisztérium miniszteri megbízottja, oktatási főszemlélő adta át Dr. Magyar József r. dandártábornok úr, a KERA alapító atyja részére, 85. születésnapja alkalmából, érdemei elismerése mellett a Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr által adományozott dísz szablyát. Dr. Janza Frigyes r. vezérőrnagy úr köszönetet mondott Dr. Magyar József r. dandártábornok úrnak a rendőrségen végzett több évtizedes sikeres munkájáért, továbbá méltatta a KERA létrehozásában betöltött kiemelkedő szerepét, valamint tolmácsolta Belügyminiszter úr – a Közép-európai Rendőrakadémia következő 30 éves munkájának sikerére vonatkozó – jókívánságait.

Ezt követően Dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy úr, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a KERA Elnökség magyar tagja adta át a hallgatóknak a tanfolyam sikeres elvégzését igazoló diplomákat. Az ünnepi beszédet Robert Furman úr, főigazgató, a KERA Elnökség szlovén tagja mondta, melyben kiemelte a KERA nemzetközi rendészeti együttműködésben betöltött szerepét és a regionális együttműködés fontosságát.

A tanfolyam hallgatóinak szóvivője, Maxim Litoschenko úr, záró beszédében a KERA képzésének egyedülállóságáról beszélt és megköszönte a KERA minden felelős munkatársának a tanfolyam megrendezését.

A KERA Magyar Nemzeti Iroda meghirdette 2023. második félévi nyelvtanfolyamait!

A KERA Magyar Nemzeti Iroda meghirdette 2023. második félévi nyelvtanfolyamait!
Helyszín: NOK, 1126 Budapest, Böszörményi út 21.
 

  1. Középfokú nyelvvizsgára felkészítő, 550 órás KERA német nyelvtanfolyam

Időpont: 2023. szeptember 4. – 2024. január 26.
 

  1. Rendészeti szaknyelvvel bővített szinten tartó, 120 órás KERA német nyelvtanfolyam

Időpont: 2023. szeptember 25. – október 20.
 

  1. Felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő, 420 órás KERA német nyelvtanfolyam

Időpont: 2023. október 24. – 2024. február 9.