A KERA 28. Bűnügyes tanfolyam záró hete Budapesten

A KERA idén szeptemberben Budapesten rendezte meg 28. Bűnügyes tanfolyamának záró hetét. Ez a tanfolyam a KERA történetének leghosszabb tanfolyama volt, hiszen még tavaly, 2020-ban kezdődött és a 2021. szeptember 5. és 10. között megrendezett záró héttel fejeződött be. A tavalyi tanfolyamot a negyedik, Szlovéniában zajló képzési hét után félbe kellett szakítani a Covid-19 világjárvány kiszélesedésének következtében. A mostani budapesti hét szép példája volt a nemzetközi összefogásnak, hiszen az elmaradt osztrák, szlovák és magyar hetet együtt pótolta a három tagország. E héten a KERA hét tagországából érkezett 21 rendőrtiszt előadásokat hallgathatott meg a határokon átnyúló súlyos szervezett bűnözés témakörében. A súlyponti témák közé tartozott többek között a kiberbűnözés, az embercsempészet, radikalizálódás, erőszakos bűncselekmények és a korrupció.

 

A 28. Bűnügyes tanfolyam 2021. szeptember 10-én ünnepélyes diplomaosztóval zárult. Magas rangú kül- és belföldi vendégek részvétele mellett, ünnepélyes keretek között Budapesten, a Nemzetközi Oktatási Központban dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, személyügyi országos rendőr-főkapitány úr és dr. Farkas István r. dandártábornok úr, a NOK igazgatója adták át a hallgatóknak a tanfolyam sikeres elvégzését igazoló diplomákat. Az ünnepi beszédet Vladimir Pocek úr, a Szlovén Köztársaság Bécsbe akkreditált összekötőtisztje mondta, melyben felelevenítve saját KERA-tanfolyamon szerzett élményeit, szólt arról a fontos szerepről, melyet a KERA a nemzetközi rendészeti együttműködésben tölt be.

A tanfolyam hallgatóinak szóvivője, Yves Vonmoos úr, záró beszédében a KERA képzésének egyedülállóságáról beszélt, és megköszönte a KERA minden felelős munkatársának a tanfolyam megrendezését.

Szakmai továbbképzések – Kiberbűnözés elleni képzés a Nemzetközi Oktatási Központban

A Nemzetközi Oktatási Központ (továbbiakban: NOK) a BBA-5.3.3/10-2019-00002 számú pályázat keretében, a NOK, az Országos Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: ORFK) és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (továbbiakban: KR NNI) közös szervezésében, 2021. szeptember 13-17. között megtartotta a kiberbűnözés elleni képzéssorozat hatodik képzését a NOK speciálisan felszerelt oktatótermében.

Az oktatáson az ORFK, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) állományából 32 fő kiberbűnözési / bűnügyi területen dolgozó szakember vett részt.

A program és az 5 napos képzés célja a kiberbűnözéshez köthető bűncselekmények felderítésével és nyomozásával foglalkozó szakemberek kompetenciáinak fejlesztése, a kiberbűnözés ellen küzdő egységek hírszerzési, adatelemzési és bizonyíték gyűjtési képességeinek növelése, a hagyományos nyomozati technikák és a speciális szoftverek nyújtotta lehetőségek alkalmazása, illetve e készségek fejlesztésére irányuló elméleti ismeretek bővítése volt.

Az előadó szakértők az általuk érintett témakörökben nagy hangsúlyt fektettek a hazai és nemzetközi együttműködés, a házkutatás, lefoglalás és a bűnjelkezelés specialitásaira, az elektronikus adatok lefoglalására azok mentésére, az OSINT technikák és a TOR hálózatok elméleti és gyakorlati ismertetésére, a bankkártyákkal elkövetett bűncselekményekre, híváslista elemzésekre, a közösségi médiában előforduló bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, pénzügyi tranzakciókat lebonyolító gazdasági szereplőket célzó bűncselekményekre.

A képzés végén a hallgatók körében végzett felmérés eredményeként a hallgatók elégedettségüket fejezték ki az átadott tudást illetően, az oktatók tudását szakterületükön kiemelkedőnek ítélték meg.

Ezen az oldalon leírtak nem az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása, sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az itt olvasható tartalomért.

Etikus hacker képzés

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtal (TIBEK) együttműködve elnyert BBA-5.3.3/10-2019-00002 Szakmai továbbképzések pályázat alapján, a Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) közreműködésével, a Cyber Institute Kft. szervezésében 2021. márciusától 2021. július 31-ig etikus hacker képzés került lebonyolításra.

A képzésen a TIBEK állományából 3 fő vett részt, akik a 2021. július 31-én tartott gyakorlati- és szóbeli záróvizsgán kiemelkedő eredménnyel zárták tanulmányaikat.

Az előadó szakértők az általuk érintett témakörökben megismertették a hallgatókat az etikus hacker fogalom, munka történetével, alapjaival és egyre növekvő fontosságával. Az előadásokon olyan kiemelt témakörök kaptak hangsúlyt, mint az internetoldali, a webes, a belső, valamint a wifi sérülékenységvizsgálat, továbbá az etikus hackelés speciális és kiegészítő területei is ismertetésre kerültek.

A képzés jelenleg az egyetlen Magyarországon, amely a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSzFH) engedélyével rendelkezik, és amelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) is nyilvántart. A megszerzett végzettség pedig megfeleltethető az Európai Unió felnőttképzési EKKR rendszer skála (EKKR 1-7) 5. szintjének, azaz hallgatóink külföldön is elismert, magas szintű végzettséget szereztek.

 

Ezen az oldalon leírtak nem az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása, sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az itt olvasható tartalomért.