A KERA „Speciális nyomozástámogatás“ című szakszemináriuma a Nemzetközi Oktatási Központban, Budapesten

A KERA Speciális nyomozástámogatás szakszemináriumára 2023. április 3-6. között került sor Budapesten, a Nemzetközi Oktatási Központban. A szeminárium létrejöttében a szakmai hátteret az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Elemző-Értékelő Főosztály keretein belül működő speciális nyomozástámogatási munkacsoport biztosította. A téma nagy érdeklődést váltott ki, ami a résztvevők nagy számáról is leolvasható: a képzésen 39 rendőrtiszt és szakértő vett részt a KERA hét tagországából (A, CZ, CH, D, H, SLO, SK).

A heti programot a terveknek megfelelően, izgalmas előadásokkal és kerekasztal beszélgetéssel kiegészítve tartottuk meg. A témák spektruma magába foglalta a 2021-ben felállított munkacsoport, a nemzetközi és tudományos háttér bemutatásán túl többek között a bűnügyi nyelvészet, a non-verbális kommunikáció, a mesterséges intelligencia és gépi tanulás a klinikai pszichológia illetve a pszichiátria tématerületen kínálta lehetőségeket valamint esettanulmányokat is. A program részeként szakmai látogatást tettünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karon, ahol a résztvevők előadást hallgathattak a traumatizált gyermekek kihallgatásának új módszereiről, majd ezt követően egy erre a témára épülő esetfeldolgozást tekinthettek meg az Egyetem taktikai házában.

A csoportnak lehetősége nyílt arra is, hogy városnézés keretében Magyarország történelmi, társadalmi fejlődésével és az ország kulturális hátterével megismerkedjenek.

A kollegiális kapcsolati háló megléte elengedhetetlenül szükséges a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem során. A KERA Magyar Nemzeti Iroda a képzés során alkalmat teremtett arra is, hogy a résztvevők a szeminárium ideje alatt egymással szakmai és személyes kapcsolatokat alakítsanak ki, illetve hogy a meglevőket tovább mélyítsék.

Nyári 100-órás intenzív nyelvtanfolyam rendvédelmi/közszolgálati dolgozók és 12 éven felüli hozzátartozók részére-

2023. július 3-a és július 28-a között 100-órás intenzív nyelvtanfolyamot szervezünk felnőttek

és 12 éven felüli gyerekek részére. Bővebb információ és jelentkezés: www.langnyelv.hu.

 

A KERA Magyar Nemzeti Iroda meghirdette 2023. első félévi nyelvtanfolyamait!_

A KERA Magyar Nemzeti Iroda meghirdette 2023. első félévi nyelvtanfolyamait!

Helyszín: NOK, 1126 Budapest, Böszörményi út 21.

 

      1. Alapfokú nyelvvizsgára felkészítő, 550 órás KERA német nyelvtanfolyam

Időpont: 2023. február 13. – június 30.

 

       2. Középfokú nyelvvizsgára felkészítő, 550 órás KERA német nyelvtanfolyam

Időpont: 2023. február 13. – június 30.

Szakmai továbbképzések – Térinformatika képzés a Nemzetközi Oktatási Központban

A Nemzetközi Oktatási Központ (továbbiakban: NOK) a BBA-5.3.3/10-2019-00002 számú pályázat keretében, a NOK és a Terrorelhárítási Központ (továbbiakban: TEK) közös szervezésében, 2022. november 21-25. között megtartotta a bűnügyi elemzői képzéssorozat harmadik Térinformatika képzését a NOK speciálisan felszerelt informatikai oktatótermében.

A továbbképzésen az ORFK, a TEK és a NAV állományából összesen 30 bűnügyi elemző szakember vett részt.

A program és az ötnapos képzés célja az elemző területen, egyedi és tömeges adatfeldolgozásra és annak elemzésére használt térinformatikai rendszerek (GIS) megismertetése, illetve az elemzői területen dolgozó munkatársak képzése a kor követelményeinek megfelelő informatikai megoldások hatékony alkalmazása érdekében.

Az oktatás főbb területei: nagy mennyiségű adatok struktúrájának értelmezése, adattípusok, adattárolás, hálózati ismeretek, GIS szerverek, térképészet, keresés, grafikus ábrázolási technikák, elemzések fajtái, értékelés.

A képzés végén a hallgatók körében végzett felmérés eredményeként megállapítható, hogy a résztvevők elégedettségüket fejezték ki az átadott ismereteket illetően, az oktató tudását szakterületén kiemelkedőnek ítélték meg.

 

Ezen az oldalon leírtak nem az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása, sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az itt olvasható tartalomért.