Vizsgák

ORIGO nyelvvizsga

 

Az Origó államilag elismert kétnyelvű vizsgarendszer, amely Magyarországon mindenütt elfogadott. Vizsgarendszerének vizsgahely-hálózatában több mint 60 helyen szerezhető nyelvvizsga-bizonyítvány. Egyedülálló módon mind a 12 hónapban, hazánkban a legtöbb idegen nyelvből kínál vizsgalehetőséget. Az Origó vizsgarendszer megbízhatóságának köszönhetően évek óta piacvezető hazánkban.

További információ: www.onyc.hu

 

LforS Rendészeti szaknyelvi nyelvvizsga

2018-ban a NYAT (Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület) jóváhagyta a Nemzetközi Oktatási Központtal közösen kidolgozott angol rendészeti szaknyelvi vizsga akkreditációs kérelmét, mely az összes rendészeti szakterületen dolgozó, nyelvvizsgázni kívánó érdeklődőnek kiváló lehetőség a nyelvvizsga megszerzésére.

A vizsga fejlesztésénél ügyeltünk arra, hogy a célcsoport a rendészeti területen dolgozók minél szélesebb körét fedje le: a rendőrökön kívül a vizsga célközönségét képezik a tűzoltók, a büntetés-végrehajtásban dolgozók és a nyomozó ügyészek is. A vizsga egynyelvű (csak az angol nyelv jelenik meg a feladatsorokban, így a feladatokhoz tartozó utasításokban is). Célunk az, hogy a vizsgát külföldi rendészeti szakemberek is letehessék, illetve a jövőben más országban – akár nemzetközi szinten is – elérhetővé tudjuk tenni.

A vizsgarendszer más egynyelvű vizsgához hasonlóan négy nyelvi készséget mér (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, olvasáskészség), és az Európai Unióban elfogadott Közös Európai Referenciakeret (KER) hat szintje közül – a magyarországi hagyományoknak megfelelően – három szinten lehet letenni: B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok).

2018-ban a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) akkreditálta – LforS, Language for Services néven – az angol rendészeti szaknyelvi vizsgarendszert, amelynek keretében először 2019-ben lehetett vizsgát tenni, a Nemzetközi Oktatási Központban.

Egyelőre évente kétszer, februárban és júliusban tudsz vizsgát tenni a Nemzetközi Oktatási Központban (1126 Budapest, Böszörményi út 21.).

Jelentkezés az LforS vizsgára: www.onyc.hu