KTO

Képzéstámogatási Osztály

Taktikai képzés

A taktikai házban folyó képzések legnagyobb szelete egy speciális pszichológiai tréning taktikai képzéssel ötvözve. Ennek során mindenki elsajátíthatja azt az érzelmi munkamódot, mely lehetővé teszi, hogy a szakmai munkájához kapcsolódó érzelmek támogassák, és ne gátolják a sikeres végrehajtást.

Ez a tréningmódszer egy keret, mely szinte bármely (nem csak fegyveres) szakterületen alkalmazható felkészítésre. Képzéseink széles területet ölelnek fel: például extrém helyzetek tréningje felsővezetők részére, rendőri intézkedések, egyéb fegyveres szervek képzése, a válságkezelés és tárgyalási technikák (pl. túsztárgyalás), stb.

A NOK-on működő taktikai ház a képzések fő bázisa, de igény esetén külső helyszínen is szervezünk tréningeket.

További információ:

Heiter Zoltan
e-mail: heiter.zoltan@nokitc.hu
tel.: +36 (1) 224-5180
BM: 36-080  

Bűnügyi labor

Sokoldalú oktatóhely, ahol korszerű nyomkutató eszközökkel ismerkedhetnek meg a különféle tanfolyamok hallgatói. Imitált bűncselekmények helyszínét feldolgozva, egyénileg és csoportosan gyakorolhatják a bűnjeltárgyak rögzítését, biztosítását és a különféle nyomrögzítő anyagok használatát. A laboratóriumban számos speciális fényforrás van, melyek alkalmazásával okmányok, bankjegyek mikroszkópos vizsgálata végezhető el.

A labornak fontos szerepe van az ILEA általános képzéseiben (4 hetes kurzusok) és speciális, témaorientált gyakorlataiban (1-2 hetes programok). E bűnügyi laboratóriumban folyik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ közös szervezésében indított fegyverszakértő-képzés foglalkozásainak többsége.

További feladatunk
 
A rendezvények és képzések informatikai és oktatástechnikai hátterének biztosítása, nyomdai és könyvtári szolgáltatások nyújtása.