KÖFOP

A Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) konzorciumi partnereként sikeres pályázatot nyújtott be a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16 Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében elnevezésű pályázati kiírásra. A támogatott projekt célja a korrupció visszaszorítása komplex módon, a represszió (eszközbeszerzés, kapacitásfejlesztés, módszertani súlypontváltás), valamint a prevenció (képzés, tájékoztatási kampány, szervezetfejlesztés, kutatás) eszköztárának felhasználásával. A konzorcium vezetője a Nemzeti Védelmi Szolgálat. A projekt azonosító száma: KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001A projekt címe: Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekébenA kedvezményezett neve: Nemzeti Védelmi Szolgálat által vezetett konzorciumA projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2015. október 1. A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022. december 31.A teljes projekt elszámolható összköltsége : 5.966 Milliárd Ft. A támogatás mértéke 100%-os, a pályázat nagyobb részben a KÖFOP-ból, kisebb részben pedig a Közép-Magyarország Operatív Programból kerül finanszírozásra. A gazdasági-társadalmi változásokkal a korrupció megjelenési formái is folyamatosan változnak, így a folyamatok pontos megismerése, értelmezése érdekében szükséges azon kompetenciák erősítése, melyek elősegítik ezen folyamatok pontos értelmezését, feltárását. Szükséges továbbá a felgyorsult technológiai fejlődéssel lépést tartva a felderítéshez és képzéshez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése. A projekt keretében tervezett fejlesztések négy projektelem részprojektjei és alprojektjei révén kívánnak hozzájárulni a korrupció megelőzés humán és infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez. Ezen tevékenységek az integritásirányítási (belső kontroll) rendszer hatékonyabbá tételétét célzó szakmai háttér megerősítése, antikorrupciós képzések, továbbképzések, szemléletformáló és tájékoztató programok és egyéb kezdeményezések lefolytatása, valamint a szervezet antikorrupciós beavatkozó képességének növelése által, együttesen hivatottak növelni a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítését. A humánfejlesztésekhez elengedhetetlen kutatások és képzési anyagok összeállítása az 1. projektelem keretein belül valósul meg, ezen belül a NOK a szakmai képzések specifikus célcsoportok számára részprojekt megvalósításáért felel. A NOK feladata a projektben oktatások és konferenciák szervezése korrupcióüldözés, megelőzés, felderítés témájában, valamint trénerek képzése a későbbi oktatási lehetőségek biztosítása érdekében. A projektelem megvalósítása során az alábbi kötelezően vállalandó indikátorok teljesülése elvárt: 400 fő képzése az NVSZ állományából és 260 fő képzése a rendőrség és az ügyészség munkatársai közül.

A projekt a terveknek megfelelően 2018. decemberében befejeződött, a trénerek kiképzése és a szakemberek oktatása egyaránt sikeresen lezárult.