A KERA aktuális nyelvtanfolyamai

KERA Ált tájékoztató a KERA nyelvtanfolyamairól

KERA Jelentkezési lap

A KERA 2022. évi II. féléves német nyelvtanfolyamai

 

Tájékoztatom, hogy a Közép-európai Rendőrakadémia Magyar Nemzeti Iroda (KERA MNI) 2022. II. felében térítésmentes német nyelvvizsgára felkészítő, valamint rendészeti szaknyelvet oktató nyelvtanfolyamokat indít.

A nyelvtanfolyamok elsődleges céljai:

·         a rendőrség személyi állománya idegen-nyelvi kompetenciáinak fejlesztése,

·         a hivatásos szolgálati jogviszonnyal rendelkező rendőri állománynak a Közép-európai Rendőrakadémia (KERA) által szervezett képzéseken való részvételhez szükséges idegennyelvi képesség megteremtése, a nemzetközi továbbképzési együttműködésben vállalt feladatok maradéktalan ellátása érdekében.

Választható nyelvtanfolyamaink:

1.      Középfokú nyelvvizsgára felkészítő, 550 órás KERA német nyelvtanfolyam

     Időpont: 2022. szeptember 5. – 2023. február 3.

     A felvehető létszám max.: 10 fő

A jelentkezés feltétele alapfokú nyelvtudás megléte, amelyeket a szóbeli és írásbeli felvételin mérünk fel.

2.   Rendészeti szaknyelvvel bővített szinten tartó KERA német nyelvtanfolyam

     Időpont: 2022. szeptember 19. – október 14.

     A felvehető létszám max.: 10 fő

A jelentkezés feltétele a középfokú nyelvtudás megléte.

3.   Felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő, 450 órás KERA német nyelvtanfolyam

     Időpont: 2022. október 17. – 2023. február 3.

     A felvehető létszám max.: 10 fő

A jelentkezés feltétele középfokú nyelvtudás megléte, amelyeket a szóbeli és írásbeli felvételin mérünk fel.

Hallgatóink a nyelvvizsgára felkészítő nyelvtanfolyamok végére mind a négy nyelvi készséget (beszéd, hallás utáni értés, olvasás utáni értés, írás) megfelelő gördülékenységgel tudják alkalmazni hétköznapi szituációkban és a munkájuk során.

A nyelvvizsga felkészítő nyelvtanfolyamok nyelvvizsgával zárulnak.

A tanfolyamokra elsősorban a rendőrség hivatásos állományú, bűnügyi, valamint a határrendészeti feladatokat ellátó munkatársainak jelentkezését várjuk, akik elfogadják az „Általános tájékoztató a KERA Magyar Nemzeti Iroda német nyelvtanfolyamairól” című dokumentumban foglalt feltételeket.

Jelentkezési határidő: 2022. június 30.

Jelentkezés módja: a parancsnoki záradékkal ellátott jelentkezési lap elektronikus formában a KERA Magyar Nemzeti Iroda részére, legkésőbb 2022. június 30-ig történő megküldésére (a kakonyi.mirtill@nokitc.hu és a mepa.budapest@nokitc.hu e-mail címekre).

Jelentkezési lap letölthető:

http://www.nokitc.hu és a Rendőrség intranetes oldaláról, a KERA címszó alatt.

A felvételik (elbeszélgetés és szintfelmérés) időpontja:

2022. július 6. (szerda)                09.00 óra – budapesti jelentkezők

                                                     10.00 óra – vidéki jelentkezők

A felvételi helyszíne:                  NOK KERA MNI

                                                     1126 Budapest, Böszörményi út 21.

                                                     D épület, I. em. 106.

A nyelvtanfolyamok helyszíne:

Nemzetközi Oktatási Központ Közép-európai Rendőrakadémia Magyar Nemzeti Iroda – KERA MNI nyelvi tantermei

1126 Budapest, Böszörményi út 21.

A felvételt nyert hallgatók átrendeléssel vesznek részt a tanfolyamokon, a járandóságaikat erre az időre a szolgálati helyük biztosítja.

Tájékoztatás a felvétel eredményéről, valamint a nyelvtanfolyamok csoportbeosztásáról: 2022. július 22-ig.

A nyelvtanfolyami részvétellel és egyéb ellátással kapcsolatos költségek:

·         A tankönyvek ára és a nyelvvizsga díja a hallgatókat terheli.

·         A vidéki hallgatók részére térítésmentesen szállást két- illetve háromágyas szobában tudunk biztosítani.

·         Az egyénileg igényelt étkezések önköltségesek.

További kérdés esetén, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a KERA Magyar Nemzeti Irodával e-mailben a kakonyi.mirtill@nokitc.hu címen, illetve telefonon Kákonyi Myrtillel a BM: 36-045, vagy a +36/70-380-6023-os számon.