KERA 29. Bűnügyes tanfolyam

Pályázati felhívás

Közép-európai Rendőrakadémia – KERA
29. német munkanyelvű Bűnügyes tanfolyam

2021. szeptember 13. – október 29.

Célcsoport: elsősorban bűnügyi szakterületen dolgozó gyakorlati szakemberek.

A jelentkezés feltételei:
• lehetőleg 3 éves gyakorlati tapasztalat bűnügyi szakterületen, vagy bűnügyi középvezetői tapasztalat,
• biztos, tárgyalóképes, legalább középszintű német nyelvtudás szóban és írásban,
• nemzetközi együttműködésre való alkalmasság, megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
• védettségi igazolvány.

A képzés időtartama és helyszínei

A képzés a 7 KERA tagországban zajlik az alábbiak szerint:

2021.09.13. – 09.17.: CZ/Prága

2021.09.20. – 09.24.: CH/Biel

2021.09.27. – 10.01.: D/nyitott

2021.10.04. – 10.08.: SLO/ Ljubljana

2021.10.11. – 10.15.: A/Wien

2021.10.18. – 10.22.: SK/Bratislava

2021.10.24. – 10.29.: H/Budapest

A bűnügyi tanfolyam képzési nyelve német.

A képzés célja
• A határon átlépő / nemzetközi (bűnügyi) rendőri feladatok ellátásához szükséges ismeretek közvetítése, bővítése és elmélyítése.
• A nemzetközi és regionális bűnügyi gyakorlati együttműködés javítása.
• KERA-országok (A, D, CH, SK, SLO, CZ, és H) közötti nemzetközi rendészeti együttműködés jogi és szervezeti feltételeinek, gyakorlati lehetőségeinek és formáinak megismertetése.
• Társadalmi, gazdasági, politikai háttérismeretek közvetítése.

• A nemzetközi/transznacionális bűnözés különösen veszélyes megjelenési formáinak összefüggéseivel kapcsolatos tapasztalatok átadása.
• Személyes kapcsolatok kiépítése és ápolása a bizalom kialakítása és a törvényes keretek közti bürokráciamentes és gyors információátadás biztosítása érdekében.
• A kölcsönös megértést akadályozó problémák és előítéletek leépítése.
• A szociális és kommunikatív kompetenciák, valamint vezetői képességek fejlesztése.
• Az európai integrációs folyamat elősegítése.
• A rendőrségi munka nemzeti sajátosságai.

A képzés tematikája

A képzés során az alábbi bűncselekmények kerülnek bemutatásra a KERA tagországokban:
• kábítószer-bűnözés;
• embercsempészet;
• prostitúció (leány-/ emberkereskedelem);
• gyermekpornográfia;
• illegális fegyver-, robbanószer- és hasadóanyag-kereskedelem;
• készpénz-helyettesítő fizetőeszközökkel történő bűnözés;
• gépjárműbűnözés;
• gazdasági bűnözés / pénzmosás elleni harc;
• tulajdon elleni bűncselekmények (pl. műkincslopás, vagyon elleni bűncselekmények);
• erőszakos bűncselekmények (pl. zsarolás, elrablás, emberölés);
• „Rocker-bűnözés” (motoros bandákhoz kapcsolódó szervezett bűnözői tevékenység);
• korrupció;
• pénzügyi bűncselekmények;
• környezeti bűnözés;
• pénzhamisítás;
• a radikalizáció és az extrémizmus különböző megjelenési formái bűnügyi szemszögből;
• kiberbűnözés (benne: „Darknet”);
• adathalászat.

Különböző szempontok, érintett eszközök, módszerek:
 különleges nyomozási módszerek (fedett nyomozók, stb. alkalmazása);
 célkörözés;
 határokon átnyúló megfigyelés – ellenőrzött szállítás;
 prümi szerződés;
 nemzetközi bűnügyi együttműködés (főként: Interpol, Europol, Schengen, JIT);
 nemzetközi igazságügyi együttműködés;
 adatok lefoglalása adatbankokból (kiberbűnözés);
 új elkövetési módok, jelenségek bemutatása;
 rendőri együttműködés külföldön eltűnt, vagy elrabolt személyek felkutatásával összefüggésben;
 tanúvédelem;
 vagyonvisszaszerzés;
 PNR adatok elemzése.

Előadók: A szervező KERA tagországok adott témában jártas szakértői, akik az egyes helyszíneken tartott előadásukat elektronikus és/vagy nyomtatott formában a résztvevők rendelkezésre bocsátják.

A képzéshez tartozik még a KERA könyv is, amely a KERA tagországokkal kapcsolatos alapinformációkat tartalmaz, így többek között bemutatja az adott ország rendészeti szerveinek felépítését, feladatait, a feladatok ellátásához rendelkezésre álló jogszabályi hátteret stb.

A képzés résztvevői a 7 hetes tanfolyam alatt német nyelven egy, az első képzési héten a hallgatók szakmai tapasztalatai alapján összeállított, komplex feladatot kapnak meg, amelyet vizsgafeladatként a képzés zárásakor közösen mutatnak be. Ez a tanulmány belső használatra a KERA saját kiadványában és a Rendőrségek belső honlapjain jelenik meg.

A jelentkezés feltételei és módja

A KERA Bűnügyes tanfolyamán magyar részről 4 fő részvételét biztosítjuk. A résztvevő KERA tagországok összesen 26 főt delegálnak a képzésre.

A jelentkezési határideje: 2021. június 25.

A jelentkezés módja: a parancsnoki záradékkal ellátott jelentkezési lap, fényképes szakmai önéletrajz és a német nyelvű jelentkezési lap elektronikus formában (mind word-, mint pdf-formátumban) a KERA Magyar Nemzeti Iroda részére, 2021. június 28-ig történő megküldésére (a mepa.budapest@nokitc.hu és a vizvari.emese@nokitc.hue-mail címekre)

A felvételi időpontja: 2021. június 28-án (hétfő)
09.00 óra – budapesti jelentkezők
10.00 óra – vidéki jelentkezők

A felvételi vizsga részei: német nyelvtudás felmérése írásban és szóban,
elbeszélgetés magyar és német nyelven.

A felvételi helyszíne: NOK KERA Magyar Nemzeti Iroda
1126 Budapest, Böszörményi út 21. „D” ép.

Egyéb
A tanfolyamra felvételt nyert hallgatók, továbbá a tartalékok (4+2 fő) 2021. augusztus 9. – szeptember 10. között nyelvi felkészítésen vesznek részt (magyarországi és külföldi helyszínekkel) a KERA Magyar Nemzeti Iroda szervezésében, majd ezt követi a KERA 29. Bűnügyes tanfolyama 2021. szeptember 13. – október 29. között.

A felkészítés időtartamára és a tanfolyam idejére a szolgálati helyek a résztvevőket a NOK KERA MNI fenti rendezvényeire átrendelik.

Képzési költségek
A magyar résztvevők utazásának, biztosításának költségeit és napidíját a NOK KERA Magyar Nemzeti Iroda biztosítja. A szállás és ellátás költségeit a mindenkori rendező ország fedezi.

További kérdések esetén a KERA Magyar Nemzeti Iroda készséggel áll rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
BM tel.: 36-040,36-042, tel.: 224-5141,
e-mail: foldesy.eva@nokitc.hu vagy vizvari.emese@nokitc.hu