KERA 2024. évi Bűnügyes tanfolyam

 

Pályázati felhívás

                                                  

Közép-európai Rendőrakadémia –

KERA akkreditált Bűnügyes tanfolyam

(német munkanyelvű)

 

 1. március 04. – április 19.

 

Célcsoport: elsősorban bűnügyi szakterületen dolgozó gyakorlati szakemberek.

 

A jelentkezés feltételei:

 • lehetőleg 3 éves gyakorlati tapasztalat bűnügyi szakterületen, vagy bűnügyi középvezetői tapasztalat,
 • biztos, tárgyalóképes, legalább középszintű német nyelvtudás szóban és írásban,
 • nemzetközi együttműködésre való alkalmasság, megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő készség.

 

 

A képzés időtartama és helyszínei

 

A képzés a 7 KERA tagországban zajlik az alábbiak szerint:

 

 1. március 04-08. SK/Pozsony

 

 1. március 11-15.                                         CZ

 

 1. március 18-22.                              D

 

 1. március 25-29.  A/Bécs (Nagypéntek)

 

 1. április 02-05.                                    SLO/Ljubjana (Húsvéthétfő)

 

 1. április 08-12.                           CH

 

 1. április 15-19.                                     H/Budapest

 

 

A bűnügyi tanfolyam képzési nyelve német.

 

A képzés célja

 • A határon átlépő / nemzetközi (bűnügyi) rendőri feladatok ellátásához szükséges ismeretek közvetítése, bővítése és elmélyítése.
 • A nemzetközi és regionális bűnügyi gyakorlati együttműködés javítása.
 • KERA-országok (A, H, CH, CZ, D, SK és SLO) közötti nemzetközi rendészeti együttműködés jogi és szervezeti feltételeinek, gyakorlati lehetőségeinek és formáinak megismertetése.
 • Társadalmi, gazdasági, politikai háttérismeretek közvetítése.
 • A nemzetközi/transznacionális bűnözés különösen veszélyes megjelenési formáinak összefüggéseivel kapcsolatos tapasztalatok átadása.
 • Személyes kapcsolatok kiépítése és ápolása a bizalom kialakítása és a törvényes keretek közti bürokráciamentes és gyors információátadás biztosítása érdekében.
 • A kölcsönös megértést akadályozó problémák és előítéletek leépítése.
 • A szociális és kommunikatív kompetenciák, valamint vezetői képességek fejlesztése.
 • Az európai integrációs folyamat elősegítése.
 • A rendőrségi munka nemzeti sajátosságai.
 • Egy nemzetközi esettanulmány kidolgozása workshop-munka keretében.

 

A képzés tematikája

 

Általános ismeretek

 • Országismeret;
 • Nemzeti rendőrségek;
 • Nemzeti kulturális sajátosságok;
 • Nemzeti és nemzetközi ki- és továbbképzési struktúrák;
 • Kerekasztalbeszélgetések a különböző nemzeti bűnüldözési stratégiákról az egyes KERA-tagországokban.

 

Bűncselekménytípusok

 • pénzügyi bűncselekmények;
 • gépjárműbűnözés;
 • kábítószer-bűnözés;
 • tulajdon elleni bűncselkemények, betörés;
 • erőszakos bűncselekmények (pl. rablás, emberölés, zsarolás, emberrablás);
 • emberkereskedelem;
 • gazdasági bűncselekmények;
 • illegális migráció;
 • a radikalizáció és az extrémizmus különböző megjelenési formái bűnügyi szemszögből;
 • pénzmosás és vagyonvisszaszerzés;
 • kalózkodás;
 • adathalászat;
 • környezeti bűnözés;
 • a szervezett bűnözés minden megjelenési formája;
 • kiberbűnözés (benne: Darknet és gyermekpornográfia);
 • „Rocker-bűnözés” (motoros bandákhoz kapcsolódó szervezett bűnözői tevékenység);
 • illegális fegyverkereskedelem;
 • korrupció;
 • nemzeti bűnügyi sajátosságok;
 • új bűncselekményfajták és elkövetési módszerek bemutatása.

 

 

Különböző szempontok, érintett eszközök, módszerek:

 • különleges nyomozási módszerek (fedett nyomozók, stb. alkalmazása);
 • tanúvédelem;
 • helyszínelés és nyomtan;
 • adatok lefoglalása adatbankokból (kiberbűnözés);
 • rendőri együttműködés külföldön eltűnt, vagy elrabolt személyek felkutatásával összefüggésben;
 • különleges bizottságok felállítása; különleges kommandó alkalmazása;
 • operatív és stratégiai bűnügyi elemzés;
 • nemzeti és nemzetközi körözés (célkörözés);
 • határokon átnyúló megfigyelés – ellenőrzött szállítás;
 • PNR adatok elemzése;
 • nyomozások során alkalmazott technikai eszközök.

 

Nemzetközi együttműködés:

 • prümi szerződés;
 • nemzetközi együttműködés a szervezett bűnözés elleni küzdelemben;
 • nemzetközi bűnügyi együttműködés (főként: Interpol, Europol, Schengen, kompenzációs intézkedések);
 • KKSZH-k;
 • nemzetközi bűnügyek esettanulmányai;
 • közös nyomozócsoportok (JIT);
 • rendőri összekötők;
 • nemzetközi igazságügyi együttműködés.

 

Előadók: A szervező KERA tagországok adott témában jártas szakértői, akik az egyes helyszíneken tartott előadásukat elektronikus és/vagy nyomtatott formában a résztvevők rendelkezésre bocsátják.

 

A képzéshez tartozik még a KERA tankönyve is, amely a KERA tagországokkal kapcsolatos alapinformációkat tartalmaz, így többek között bemutatja az adott ország rendészeti szerveinek felépítését, feladatait, a feladatok ellátásához rendelkezésre álló jogszabályi hátteret stb.

 

Esettanulmány: A képzés résztvevői a 7 hetes tanfolyam alatt német nyelven egy, az első képzési héten a hallgatók szakmai tapasztalatai alapján összeállított, komplex feladatot kapnak meg, amelyet vizsgafeladatként a képzés zárásakor közösen mutatnak be. Ez a tanulmány belső használatra a KERA saját kiadványában és a Rendőrségek belső honlapjain jelenik meg.

 

 

Akkreditáció

 

A KERA bűnügyes tanfolyam akkreditálásra került az Európai Képesítési Keretrendszerben. A tanfolyam elvégzése és a sikeres vizsga letétele esetén a jelentkezők 16 kreditpontot kaphatnak.

 

 

A jelentkezés feltételei és módja

 

A KERA Bűnügyes tanfolyamán magyar részről 4 fő részvételét biztosítjuk. A résztvevő KERA tagországok összesen 26 főt delegálnak a képzésre.

 

A jelentkezési határideje:      2023. december 1.

 

A jelentkezés módja:              a parancsnoki záradékkal ellátott jelentkezési lap, fényképes szakmai önéletrajz és a német nyelvű jelentkezési lap elektronikus formában (mind word-, mint pdf-formátumban) a KERA Magyar Nemzeti Iroda részére, 2023. december 1-ig történő megküldésére (a kakonyi.mirtill@nokitc.hu és cc-ben a mepa.budapest@nokitc.hu e-mail címekre)

 

A felvételi időpontja:           2023. december 5-én (kedd)

09.00 óra – budapesti jelentkezők

10.00 óra – vidéki jelentkezők

 

A felvételi vizsga részei:      német nyelvtudás felmérése írásban és szóban,

elbeszélgetés magyar és német nyelven

 

A felvételi helyszíne:           NOK KERA Magyar Nemzeti Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 21. „D” ép.

 

 

 

 

 

Egyéb

A tanfolyamra felvételt nyert hallgatók, továbbá a tartalékok (4+2 fő) 2024. január 22. – március 04. között nyelvi felkészítésen vesznek részt (magyarországi és külföldi helyszínekkel) a KERA Magyar Nemzeti Iroda szervezésében, majd ezt követi a KERA 2024. évi bűnügyes tanfolyama 2024. március 04. – április 19. között.

 

A felkészítés időtartamára és a tanfolyam idejére a szolgálati helyek a résztvevőket a NOK KERA MNI fenti rendezvényeire átrendelik.

 

Képzési költségek

A magyar résztvevők külföldre történő utazásának, biztosításának költségeit és napidíját a KERA Magyar Nemzeti Iroda biztosítja. A szállás és ellátás költségeit a mindenkori rendező ország fedezi.

 

 

További kérdések esetén a KERA Magyar Nemzeti Iroda készséggel áll rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

BM tel.: 36-040,36-042, tel.: 224-5141,

e-mail: foldesy.eva@nokitc.hu vagy kakonyi.mirtill@nokitc.hu