KERA 2023. évi Bűnügyes tanfolyam

 

Pályázati felhívás              

Közép-európai Rendőrakadémia – KERA akkreditált bűnügyes tanfolyam
(német munkanyelvű)

 1. március 26. – május 12.

Célcsoport: elsősorban bűnügyi szakterületen dolgozó gyakorlati szakemberek.

A jelentkezés feltételei:

 • lehetőleg 3 éves gyakorlati tapasztalat bűnügyi szakterületen, vagy bűnügyi középvezetői tapasztalat,
 • biztos, tárgyalóképes, legalább középszintű német nyelvtudás szóban és írásban,
 • nemzetközi együttműködésre való alkalmasság, megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő készség.

 

A képzés időtartama és helyszínei

A képzés a 7 KERA tagországban zajlik az alábbiak szerint:

2023. március 27-31.                                  CZ/Prága
2023. április 03-07.                                     SLO/Gotenica
2023. április 11-14.                                     CH/Bern
2023. április 17-21.                                     D/Wiesbaden
2023. április 24-28.                                     A/Bécs
2023. május 02-05.                                    SK/Pozsony
2023. május 08-12.                                 H/Budapest

A bűnügyi tanfolyam képzési nyelve német.

A képzés célja

 • A határon átlépő / nemzetközi (bűnügyi) rendőri feladatok ellátásához szükséges ismeretek közvetítése, bővítése és elmélyítése.
 • A nemzetközi és regionális bűnügyi gyakorlati együttműködés javítása.
 • KERA-országok (A, D, CH, SK, SLO, CZ, és H) közötti nemzetközi rendészeti együttműködés jogi és szervezeti feltételeinek, gyakorlati lehetőségeinek és formáinak megismertetése.
 • Társadalmi, gazdasági, politikai háttérismeretek közvetítése.
 • A nemzetközi/transznacionális bűnözés különösen veszélyes megjelenési formáinak összefüggéseivel kapcsolatos tapasztalatok átadása.
 • Személyes kapcsolatok kiépítése és ápolása a bizalom kialakítása és a törvényes keretek közti bürokráciamentes és gyors információátadás biztosítása érdekében.
 • A kölcsönös megértést akadályozó problémák és előítéletek leépítése.
 • A szociális és kommunikatív kompetenciák, valamint vezetői képességek fejlesztése.
 • Az európai integrációs folyamat elősegítése.
 • A rendőrségi munka nemzeti sajátosságai.
 • Egy nemzetközi esettanulmány kidolgozása workshop-munka keretében.


A képzés tematikája

Általános ismeretek

 • Országismeret;
 • Nemzeti rendőrségek;
 • Nemzeti kulturális sajátosságok;
 • Nemzeti és nemzetközi ki- és továbbképzési struktúrák;
 • Kerekasztalbeszélgetések a különböző nemzeti bűnüldözési stratégiákról az egyes KERA-tagországokban.

Bűncselekménytípusok

 • pénzügyi bűncselekmények;
 • gépjárműbűnözés;
 • kábítószer-bűnözés;
 • tulajdon elleni bűncselkemények, betörés;
 • erőszakos bűncselekmények (pl. rablás, emberölés, zsarolás, emberrablás);
 • emberkereskedelem;
 • gazdasági bűncselekmények;
 • illegális migráció;
 • a radikalizáció és az extrémizmus különböző megjelenési formái bűnügyi szemszögből;
 • pénzhamisítás;
 • pénzmosás és vagyonvisszaszerzés;
 • kalózkodás;
 • adathalászat;
 • környezeti bűnözés;
 • a szervezett bűnözés minden megjelenési formája;
 • kiberbűnözés (benne: Darknet és gyermekpornográfia);
 • „Rocker-bűnözés” (motoros bandákhoz kapcsolódó szervezett bűnözői tevékenység);
 • illegális fegyverkereskedelem;
 • korrupció;
 • nemzeti bűnügyi sajátosságok;
 • új bűncselekményfajták és elkövetési módszerek bemutatása.

Különböző szempontok, érintett eszközök, módszerek:

 • különleges nyomozási módszerek (fedett nyomozók, stb. alkalmazása);
 • tanúvédelem;
 • helyszínelés és nyomtan;
 • adatok lefoglalása adatbankokból (kiberbűnözés);
 • rendőri együttműködés külföldön eltűnt, vagy elrabolt személyek felkutatásával összefüggésben;
 • Különleges bizottságok felállítása; különleges kommandó alkalmazása;
 • Operatív és stratégiai bűnügyi elemzés;
 • Nemzeti és nemzetközi körözés (célkörözés);
 • határokon átnyúló megfigyelés – ellenőrzött szállítás;
 • PNR adatok elemzése.

Nemzetközi együttműködés:

 • prümi szerződés;
 • nemzetközi együttműködés a szervezett bűnözés elleni küzdelemben;
 • nemzetközi bűnügyi együttműködés (főként: Interpol, Europol, Schengen, kompenzációs intézkedések);
 • KKSZH-k;
 • Nemzetközi bűnügyek esettanulmányai;
 • Közös nyomozócsoportok (JIT);
 • nemzetközi igazságügyi együttműködés.

Előadók: A szervező KERA tagországok adott témában jártas szakértői, akik az egyes helyszíneken tartott előadásukat elektronikus és/vagy nyomtatott formában a résztvevők rendelkezésre bocsátják.

A képzéshez tartozik még a KERA tankönyve is, amely a KERA tagországokkal kapcsolatos alapinformációkat tartalmaz, így többek között bemutatja az adott ország rendészeti szerveinek felépítését, feladatait, a feladatok ellátásához rendelkezésre álló jogszabályi hátteret stb.

A képzés résztvevői a 7 hetes tanfolyam alatt német nyelven egy, az első képzési héten a hallgatók szakmai tapasztalatai alapján összeállított, komplex feladatot kapnak meg, amelyet vizsgafeladatként a képzés zárásakor közösen mutatnak be. Ez a tanulmány belső használatra a KERA saját kiadványában és a Rendőrségek belső honlapjain jelenik meg.


Akkreditáció

A KERA bűnügyes tanfolyam akkreditálásra került az Európai Képesítési Keretrendszerben. A tanfolyam elvégzése és a sikeres vizsga letétele esetén a jelentkezők 16 kreditpontot kaphatnak.

A jelentkezés feltételei és módja

A KERA Bűnügyes tanfolyamán magyar részről 4 fő részvételét biztosítjuk. A résztvevő KERA tagországok összesen 26 főt delegálnak a képzésre.

A jelentkezési határideje:              2022. december 9.

A jelentkezés módja:                       a parancsnoki záradékkal ellátott jelentkezési lap, fényképes szakmai önéletrajz és a német nyelvű jelentkezési lap elektronikus formában (mind word-, mint pdf-formátumban) a KERA Magyar Nemzeti Iroda részére, 2022. december 9-ig történő megküldésére (a vizvari.emese@nokitc.hu és cc-ben a mepa.budapest@nokitc.hu e-mail címekre)

A felvételi időpontja:                   2022. december 14-én (szerda)

09.00 óra – budapesti jelentkezők

10.00 óra – vidéki jelentkezők

A felvételi vizsga részei:              német nyelvtudás felmérése írásban és szóban,

elbeszélgetés magyar és német nyelven

A felvételi helyszíne:                   NOK KERA Magyar Nemzeti Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 21. „D” ép.

Egyéb

A tanfolyamra felvételt nyert hallgatók, továbbá a tartalékok (4+2 fő) 2023. február 6. – március 25. között nyelvi felkészítésen vesznek részt (magyarországi és külföldi helyszínekkel) a KERA Magyar Nemzeti Iroda szervezésében, majd ezt követi a KERA 2023. évi bűnügyes tanfolyama 2023. március 26. – május 12. között.

A felkészítés időtartamára és a tanfolyam idejére a szolgálati helyek a résztvevőket a NOK KERA MNI fenti rendezvényeire átrendelik.

Képzési költségek

A magyar résztvevők utazásának, biztosításának költségeit és napidíját a KERA Magyar Nemzeti Iroda biztosítja. A szállás és ellátás költségeit a mindenkori rendező ország fedezi.

További kérdések esetén a KERA Magyar Nemzeti Iroda készséggel áll rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

BM tel.: 36-040,36-042, tel.: 224-5141,

e-mail: foldesy.eva@nokitc.hu vagy vizvari.emese@nokitc.hu