KERA 2022. évi, akkreditált Bűnügyes tanfolyam

 

Pályázati felhívás                                                 

Közép-európai Rendőrakadémia – KERA

német munkanyelvű, akkreditált Bűnügyes tanfolyam

 1. március 28. – május 13.

Célcsoport: elsősorban bűnügyi szakterületen dolgozó gyakorlati szakemberek.

A jelentkezés feltételei:

 • lehetőleg 3 éves gyakorlati tapasztalat bűnügyi szakterületen, vagy bűnügyi középvezetői tapasztalat,
 • biztos, tárgyalóképes, legalább középszintű német nyelvtudás szóban és írásban,
 • nemzetközi együttműködésre való alkalmasság, megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő készség.

A képzés időtartama és helyszínei

A képzés a 7 KERA tagországban zajlik az alábbiak szerint:

2022.03.28. – 04.01.:  CZ/Prága

2022.04.04. – 04.08.:  D/nyitott

2022.04.11. – 04.15.:  CH/nyitott

2022.04.18. – 04.22.:  SLO/ Gotenica

2022.04.25. – 04.29.:  A/Wien

2022.05.02. – 05.06.:  SK/Bratislava

2022.05.08. – 05.13.:  H/Budapest

A bűnügyi tanfolyam képzési nyelve német.

A képzés célja

 • A határon átlépő / nemzetközi (bűnügyi) rendőri feladatok ellátásához szükséges ismeretek közvetítése, bővítése és elmélyítése.
 • A nemzetközi és regionális bűnügyi gyakorlati együttműködés javítása.
 • KERA-országok (A, D, CH, SK, SLO, CZ, és H) közötti nemzetközi rendészeti együttműködés jogi és szervezeti feltételeinek, gyakorlati lehetőségeinek és formáinak megismertetése.
 • Társadalmi, gazdasági, politikai háttérismeretek közvetítése.
 • A nemzetközi/transznacionális bűnözés különösen veszélyes megjelenési formáinak összefüggéseivel kapcsolatos tapasztalatok átadása.
 • Személyes kapcsolatok kiépítése és ápolása a bizalom kialakítása és a törvényes keretek közti bürokráciamentes és gyors információátadás biztosítása érdekében.
 • A kölcsönös megértést akadályozó problémák és előítéletek leépítése.
 • A szociális és kommunikatív kompetenciák, valamint vezetői képességek fejlesztése.
 • Az európai integrációs folyamat elősegítése.
 • A rendőrségi munka nemzeti sajátosságai.
 • Egy nemzetközi esettanulmány kidolgozása workshop keretein belül.

Eredmények

A képzés elvégzés után a hallgatók képesek lesznek

 • határon átnyúló együttműködést igénylő nyomozati tevékenységekben (pl. kábítószerbűnözés, illegális fegyverkereskedelem, pénzmosás elleni küzdelem, pénzhamisítás, embercsempészet, kiberbűnözés) felelősségteljesen részt venni, a tevékenységek részterületeit irányítani;
 • nemzetközi nyomozások keretein belüli bűncselekményeket elemezni, valamint bevetési technikákat és taktikákat alkalmazni;
 • az adott nyomozás során szükséges európai és nemzetközi jogi szabályokat, eszközöket alkalmazni;
 • nemzetközi nyomozócsoportokban kooperatívan és hatékonyan részt venni.

Kerettanterv

    A KERA tagországok tanfolyamfelelősei az alábbi kerettantervet határozta meg:

Általános:

 • országismeret,
 • nemzeti rendészeti ismeretek,
 • nemzeti kulturális sajátosságok,
 • nemzeti és nemzetközi ki- és továbbképzési rendszer,
 • kerekasztal beszélgetések az egyes KERA tagországok különböző nemzetközi bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatos módszereiről. 

A képzés tematikája

A képzés során az alábbi bűncselekmények kerülnek bemutatásra a KERA tagországokban:

 • pénzügyi bűncselekmények;
 • gépjárműbűnözés;
 • kábítószer-bűnözés;
 • lakásbetörés;
 • erőszakos bűncselekmények (pl. emberrablás, emberölés, zsarolás,);
 • emberkereskedelem;
 • gazdasági bűnözés;
 • illegális migráció;
 • a radikalizáció és az extrémizmus különböző megjelenési formái bűnügyi szemszögből;
 • pénzhamisítás;
 • pénzmosás és vagyonvisszaszerzés;
 • kalózkodás;
 • adathalászat;
 • környezeti bűnözés;
 • a szervezett bűnözés különböző megjelenési formái;
 • kiberbűnözés, ezen belül „Darknet” (gyermekpornográfia);
 • „Rocker-bűnözés” (motoros bandákhoz kapcsolódó szervezett bűnözői tevékenység);
 • fegyverkereskedelem;
 • korrupció;
 • a bűnözés megjelenési formáinak nemzeti sajátosságai;
 • a bűncselekmények új megjelenési formái és új modus operandi.

Különböző szempontok, érintett eszközök, módszerek:

   • különleges nyomozási módszerek (fedett nyomozók, stb. alkalmazása);
   • tanúvédelem;
   • bűnügyi helyszínelés és nyombiztosítás;
   • adatok lefoglalása adatbázisokból (kiberbűnözés);
   • nemzetközi együttműködés eltűnt/elrabolt személyek vonatkozásában;
   • operatív és stratégiai bűnügyi elemzés;
   • célkörözés – nemzeti és nemzetközi;
   • határon átnyúló megfigyelés – ellenőrzött szállítás;
   • PNR adatok elemzése.

Nemzetközi együttműködés, és jogi háttere:

   • prümi szerződés;
   • nemzetközi együttműködés a szervezett bűnözés vonatkozásában;
   • nemzetközi bűnügyi együttműködés (pl.: Interpol, Europol, Eurojust, Schengen);
   • közös kapcsolattartási szolgálati helyek;
   • légi-, vasúti-, és vízirendészeti nemzetközi együttműködés;
   • esettanulmány határon átnyúló bűncselekmények vonatkozásában;
   • közös nyomozócsoportok (JIT);
   • rendőri összekötőtisztek;
   • nemzetközi igazságügyi együttműködés;

Esettanulmány/Workshop 

A résztvevők az első képzési héten egy olyan komplex feladatot (esettanulmányt) kapnak, amelyet a tanfolyam során kidolgoznak, és amelyet vizsgafeladatként a képzés zárásakor közösen mutatnak be. Ez a tanulmány belső használatra a KERA saját kiadványában és a Rendőrségek belső honlapjain jelenik meg.

ECTS (Európai Kreditátviteli- és Elismerési Rendszer)

A képzést elvégző résztvevők az EQR/NQR által akkreditált minősítés szerint 16 európai kreditpontot (EC) kapnak.

A megszerzett pontok az alábbi kompetenciaterületekhez illeszkednek:

szakmai/módszertani kompetencia, jogi kompetencia, kommunikatív és interkulturális, valamint szervezői kompetencia.

Előadók: A szervező KERA tagországok adott témában jártas szakértői, akik az egyes helyszíneken tartott előadásukat elektronikus és/vagy nyomtatott formában a résztvevők rendelkezésre bocsátják.

A képzéshez tartozik még a KERA tankönyve is, amely a KERA tagországokkal kapcsolatos alapinformációkat tartalmaz, így többek között bemutatja az adott ország rendészeti szerveinek felépítését, feladatait, a feladatok ellátásához rendelkezésre álló jogszabályi hátteret, stb.

A jelentkezés feltételei és módja

A KERA Bűnügyes tanfolyamán magyar részről 4 fő részvételét biztosítjuk. A résztvevő KERA tagországok összesen 26 főt delegálnak a képzésre.

A jelentkezési határideje:         2021. november 30.

A jelentkezés módja:                a parancsnoki záradékkal ellátott jelentkezési lap, fényképes szakmai önéletrajz és a német nyelvű jelentkezési lap elektronikus formában (mind word-, mint pdf-formátumban) a KERA Magyar Nemzeti Iroda részére, 2021. november 30-ig történő megküldésére (a vizvari.emese@nokitc.hu és cc-ben a mepa.budapest@nokitc.hu e-mail címekre)

A felvételi időpontja:             2021. december 2-án (csütörtök)

09.00 óra – budapesti jelentkezők

10.00 óra – vidéki jelentkezők

A felvételi vizsga részei:        német nyelvtudás felmérése írásban és szóban,

elbeszélgetés magyar és német nyelven

A felvételi helyszíne:              NOK KERA Magyar Nemzeti Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 21. „D” ép., 107.

Egyéb

A tanfolyamra felvételt nyert hallgatók, továbbá a tartalékok (4+2 fő) 2022. február 7. – március 27. között nyelvi felkészítésen vesznek részt (magyarországi és külföldi helyszínekkel) a KERA Magyar Nemzeti Iroda szervezésében, majd ezt követi a KERA akkreditált Bűnügyes tanfolyama 2022. március 28. – május 13. között.

A felkészítés időtartamára és a tanfolyam idejére a szolgálati helyek a résztvevőket a NOK KERA MNI fenti rendezvényeire átrendelik.

Képzési költségek

A magyar résztvevők utazásának, biztosításának költségeit és napidíját a KERA Magyar Nemzeti Iroda biztosítja. A szállás és ellátás költségeit a mindenkori rendező ország fedezi.

További kérdések esetén a KERA Magyar Nemzeti Iroda készséggel áll rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

BM tel.: 36-040,36-042, tel.: 224-5141,

e-mail: foldesy.eva@nokitc.hu vagy vizvari.emese@nokitc.hu