ILEA

Az ILEA működéséhez szükséges feltételeket 1999. július 1-től az akkor BM, majd IRM, illetve jelenleg az ORFK alárendeltségébe tartozó Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) biztosítja. Az NOK igazgatója és az ILEA igazgatója a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Nemzetközi Rendészeti Akadémia létesítéséről szóló Megállapodás (165/1996. (XI. 20.) Kormányrendelet), illetve Megállapodás végrehajtására létrejött Megállapodás, valamint annak 1998. december 11-én és 2000. szeptember 13-án hatályba lépett módosítása alapján működnek együtt.

A NOK igazgatója a munkáltatói jogkört gyakorolja a NOK alárendeltségében működő ILEA Magyar Titkárság felett és együttműködik a mellérendeltségében működő ILEA Amerikai Titkársággal. Az igazgató gondoskodik arról, hogy az ILEA tevékenységét a Megállapodásnak megfelelően Magyarország törvényeinek rendelkezéseivel összhangban és a magyar fél érdekeire figyelemmel végezze. Napi kapcsolatot tart fenn, együttműködik az ILEA amerikai igazgatójával a Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében.

Az Akadémia állománya: Az Akadémiát az amerikai fél által kinevezett amerikai igazgató vezeti, aki az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Rendészeti Kiképző Központjának vezető ügynöke és egyúttal az USA budapesti Nagykövetségének jogi attasé szintű diplomatája. Az igazgató felett az USA budapesti nagykövetsége gyakorolja a felügyeletet. Az igazgató önállóan vezeti az Akadémiát, irányítja, ellenőrzi a szervezeti egységek együttműködését, szakmai tevékenységét. Az ILEA nem része a magyar közigazgatásnak. Az igazgató helyettese az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztérium Közlekedésbiztonsági Igazgatósága alá tartozó Szövetségi Légi Marsall Szolgálat megbízott vezető rendészeti légi marsallja, ugyancsak jogi attasé szintű diplomata. 

Az ILEA Amerikai és Magyar Titkárságra tagozódik. A Magyar Titkárság állománya a NOK keretén belül egy osztály jogállású szervezeti elem. Az Amerikai Titkárság dolgozói a budapesti USA Nagykövetség személyi állományából kerülnek ki. Az amerikai igazgató szakmai szinten irányítja mindkét titkárság napi tevékenységét.
 

A Magyar Titkárság állományának létszáma 12 fő. Rendőrtisztek és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak látják el a napi feladatokat.