CEPOL

 cepol_new.jpg

A CEPOL egy európai uniós ügynökség, amely bűnüldözési szakemberek számára dolgoz ki, valósít meg és koordinál képzési programokat. Az Európai Unió Tanácsának Határozata (2000/820/IB 2000. december 22.) alapján hozták létre 2001. január 1-jén hálózat formájában, majd egy 2005-ben elfogadott határozat (2005/681/JHA sz.) alapján európai uniós ügynökségként működik. Új jogi mandátumot kapott 2016. július 01-től és hivatalos elnevezése: Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége. A CEPOL központja 2014. októbere óta Budapesten működik.
A CEPOL egy hálózat formájában működő szervezet, tagjai az Európai Unió tagállamai, társult és csatlakozásra váró országok. A CEPOL-t egy ügyvezető igazgató irányítja, aki az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel. Az igazgatótanács az uniós tagállamok és az Európai Bizottság képviselőiből áll. Minden tagállamban rendelkezik egy nemzeti egységgel, hogy tájékoztatást és segítséget nyújthasson azoknak a bűnüldözési képviselőknek, akik szeretnének részt venni a CEPOL tevékenységeiben. Célcsoportja a rendészeti területen dolgozó szakemberek, legfontosabb célkitűzése, pedig a tagországok szakembereinek képzése és az európai megközelítés kialakítása, ismeretanyag megosztása az EU biztonsági prioritásaira figyelemmel. Fő feladata képzések kidolgozása és szervezése, a legjobb tapasztalatok és kutatási eredmények terjesztése. Kiemelt prioritás az elektronikus hálózat működtetése (E-NET, LMS, E-Library).
A tanfolyamok témái:
•  Polgári válságkezelés
•  EU rendőri misszió stratégia tervezése
•  Közös nyomozócsoportok
•  Rendőrségi együttműködés és Europol
•  Emberkereskedelem
•  Kábítószerkereskedelem
•  Intelligence Led Policing
•  Illegális migráció és határőrizet
•  Civil válsághelyzetek és nemzetközi katasztrófák kezelése
•  Közrendvédelem és a tömeggel való bánásmód
•  Stratégiai management magas rangú rendőr tisztek számára
•  High-tech és internet bűnözés

•  Terrorizmus és szervezett bűnözés

CEPOL bemutató (pdf)
rendezvényterv 2020 (xlsx)