Kategória: .


Pénzügyi tranzakció elemzés képzéssorozat második tanfolyama

A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) együttműködve elnyert BBA-5.3.3/10-2019-00002 Szakmai továbbképzések pályázat alapján, a Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) a NAV Bűnügyi Főigazgatósága szervezésében, 2021. október 04-08. között megtartotta a Pénzügyi tranzakció elemzés képzéssorozat második tanfolyamát, a NOK speciálisan felszerelt informatikai oktatótermében.

Az oktatáson úgy a rendőrség, mint a NAV állományából 15-15 fő, a gyakorlati munka során pénzügyi tranzakció elemzéssel is foglalkozó szakember vett részt.

Az előadó szakértők az általuk érintett témakörökben megismertették a hallgatókat a pénzügyi tranzakció elemzés alapjaival és fontosságával. Előadásaik során kiemelt figyelmet fordítottak az egyes folyamatok átfogó, nyomozást támogató, minőségi elemzői kapacitás fejlesztésére. Ehhez a képzési programot, az órarendet olyan módon építették fel, amely jelentős százalékban tartalmazza az elérhető elemző szoftverek megismerését, azok készségszintű használatát, ismeretét. A hallgatók a gyakorlati foglalkozások keretében egyénileg és csoportosan is nagy óraszámban alkalmazhatták a megszerzett ismereteket. A képzés zárónapján csoportonként záróvizsgát tettek, amely egy nem valós esetpélda teljeskörű elemzését jelentette.

A program és az 5 napos képzés célja a pénzügyi tranzakciókhoz köthető bűncselekmények felderítésével és nyomozásával foglalkozó szakemberek kompetenciáinak fejlesztése, adatelemzési és bizonyítékgyűjtési képességeinek növelése, a hagyományos nyomozati technikák és a speciális szoftverek nyújtotta lehetőségek alkalmazása, illetve e készségek fejlesztésére irányuló elméleti ismeretek bővítése volt.

A képzés végén a hallgatók körében végzett felmérés eredményeként a hallgatók elégedettségüket fejezték ki az átadott ismereteket illetően, az oktatók tudását szakterületükön kiemelkedőnek ítélték meg.

 

Ezen az oldalon leírtak nem az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása, sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az itt olvasható tartalomért.

 

Nemzetközi szakszeminárium KERA bűnügyes tanfolyamot végzett hallgatók részvételével a NOK-on

A Nemzetközi Oktatási Központban 2021. szeptember 27. és október 1. között került megrendezésre a nemzetközi bűnügyi együttműködés lehetőségeivel foglalkozó szakszeminárium, a Közép-európai Rendőrakadémia (KERA) bűnügyes tanfolyamait különböző években, 1993, 1994, 1995, 2005, 2014 és 2015-ben végzett rendőrtisztek részére.

A rendezvényt a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója, a KERA kuratórium tagja, dr. Farkas István r. dandártábornok úr nyitotta meg.

A szeminárium célja a legújabb nyomozati módszerekkel kapcsolatos információk cseréje, a nemzetközi bűnügyi együttműködés előmozdítása, valamint a szemináriumi résztvevők közötti kapcsolatok építése és ápolása volt.

A szeminárium során jó hangulatú képzésen hallgathattak előadásokat a résztvevők. Az előadásokat főként a különböző évfolyamú bűnügyes tanfolyamok volt hallgatói tartották: a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) volt összekötőtisztje, az Europolnál dolgozó kolléga, a szászországi tartományi rendőrség elkötelezett munkatársa, a Nürnbergi Rendőrség munkatársa, az Alsó-ausztriai Tartományi Rendőrség munkatársa és a TEK munkatársai – valamennyien kiemelték a bűnüldözés aktuális kihívásait, valamint a nemzetközi bűnügyi együttműködés szükségességét.

Az élet megváltozott az elmúlt években a különböző intézkedések miatt, megtanultuk és átéltük a „szociális távolságtartás” fogalmát. Ennek ellenére mi, emberek, alapvetően társas lények vagyunk, ezért a személyes kapcsolatokat ápolni kell, ahogyan egy pszichológus fogalmazott: „Szükségünk van a személyes kapcsolatokra, a közösséghez tartozás érzésére.” Mi a KERA-család tagjai vagyunk, és ez a hét ismét megmutatta, hogy a „KERA-család” mint fogalom, hogyan élhető meg.

A szeminárium végén tartott értékelés során a résztvevők megköszönték a tökéletes szervezést, és a lehetőséget, hogy egy hetet együtt tölthettek ezen a rendezvényen. Hangsúlyozták a szeminárium szükségességét, mivel a KERA-hallgatók által alkotott hálózat különösen hatékony formája a nemzetközi bűnügyi együttműködésnek.

2022. évi nyelvtanfolyamok

A KERA 28. Bűnügyes tanfolyam záró hete Budapesten

A KERA idén szeptemberben Budapesten rendezte meg 28. Bűnügyes tanfolyamának záró hetét. Ez a tanfolyam a KERA történetének leghosszabb tanfolyama volt, hiszen még tavaly, 2020-ban kezdődött és a 2021. szeptember 5. és 10. között megrendezett záró héttel fejeződött be. A tavalyi tanfolyamot a negyedik, Szlovéniában zajló képzési hét után félbe kellett szakítani a Covid-19 világjárvány kiszélesedésének következtében. A mostani budapesti hét szép példája volt a nemzetközi összefogásnak, hiszen az elmaradt osztrák, szlovák és magyar hetet együtt pótolta a három tagország. E héten a KERA hét tagországából érkezett 21 rendőrtiszt előadásokat hallgathatott meg a határokon átnyúló súlyos szervezett bűnözés témakörében. A súlyponti témák közé tartozott többek között a kiberbűnözés, az embercsempészet, radikalizálódás, erőszakos bűncselekmények és a korrupció.

 

A 28. Bűnügyes tanfolyam 2021. szeptember 10-én ünnepélyes diplomaosztóval zárult. Magas rangú kül- és belföldi vendégek részvétele mellett, ünnepélyes keretek között Budapesten, a Nemzetközi Oktatási Központban dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy, személyügyi országos rendőr-főkapitány úr és dr. Farkas István r. dandártábornok úr, a NOK igazgatója adták át a hallgatóknak a tanfolyam sikeres elvégzését igazoló diplomákat. Az ünnepi beszédet Vladimir Pocek úr, a Szlovén Köztársaság Bécsbe akkreditált összekötőtisztje mondta, melyben felelevenítve saját KERA-tanfolyamon szerzett élményeit, szólt arról a fontos szerepről, melyet a KERA a nemzetközi rendészeti együttműködésben tölt be.

A tanfolyam hallgatóinak szóvivője, Yves Vonmoos úr, záró beszédében a KERA képzésének egyedülállóságáról beszélt, és megköszönte a KERA minden felelős munkatársának a tanfolyam megrendezését.

Következő oldal