BELSŐ ELLENŐR

A Nemzetközi Oktatási Központ nemzetközi rendészeti képzéseket, nyelvtanfolyamokat szervez és bonyolít le, valamint egyéb rendészettel összefüggő események, konferenciák számára is helyszínt biztosít magyar és külföldi személyek részére egyaránt.

 

A Központ költségvetési belső ellenőrzési feladataira keresünk munkatársat határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban.

A munkakörhöz tartozó feladatok:

A Központ működésével összefüggésben a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése, ezen belül:

 • A belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelésének a vizsgálata, elemzése és értékelése, a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében javaslatok megtétele;
 • A belső ellenőrzési tevékenység végzése során vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, ajánlások és értékelések elkészítése;
 • Szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-ellenőrzések és teljesítmény-ellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése;
 • Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők megszüntetése és kiküszöbölése érdekében;
 • Feladatát önállóan, közvetlenül az igazgató irányításával látja el, aki egyben a munkáltatói jogkör gyakorlója is. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi köröket a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet tartalmazza.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezései az irányadók. A betöltendő státusz az E munkaköri kategóriába tartozik.

 

A munkakörhöz tartozó elvárások:

 • Főiskola, vagy egyetem;
 • A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről” szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. §-ában foglalt végzettségi, szakmai gyakorlati és továbbképzési feltételeknek való megfelelés;
 • Az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel (belső ellenőri regisztráció költségvetési szervek tekintetében) való rendelkezés illetve az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium belső ellenőri nyilvántartásban meglévő aktív státusz, vagy beadott kérelem igazolása;
 • Belső ellenőrzési tevékenységben szerzett tapasztalat, vagy államháztartási, ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat;
 • MS Office alkalmazások megbízható ismerete és alkalmazása;
 • Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás, valamint kifogástalan életvitel ellenőrzés lefolytatása;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

Amit nyújtunk:

 

 • hosszútávú munkalehetőség;
 • cafeteria juttatás;
 • mobiltelefon biztosítása;
 • ingyenes sportolási lehetőség;
 • parkolási lehetőség őrzött parkolóban;
 • modern irodai környezet;
 • dinamikus, segítőkész csapat.

 

 

 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a benedek.tunde@nokitc.hu e-mail címre.