BBA-5.3.3/2-16-2016-00001

Rendészeti szaknyelvi vizsgarendszer
kidolgozása és tesztelése
 
A Nemzetközi Oktatási Központ és az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. a Belső Biztonsági Alap „Az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszeren (LETS) kívüli további képzések megvalósítása, tapasztalatcserék és tanulmányutak” c. felhívására 2016 augusztusában benyújtott támogatási kérelmét a Felelős Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.
A projekt címe: Rendészeti szaknyelvi vizsgarendszer kidolgozása és tesztelése
A projekt azonosítószáma: BBA-5.3.3/2-16-2016-00001
A projekt futamideje: 2017. 05. 01. – 2018. 06. 30.
Támogatás összege:  31.354.386,- Ft, ebből a Nemzetközi Oktatási Központ számára megítélt támogatás 17.566.232,- Ft
A projekt rövid összefoglalója:
Angol akkreditált rendészeti egynyelvű szaknyelvi vizsgarendszer kidolgozása három nyelvi szintre (B1, B2, C1), annak érdekében, hogy a világon egyedülálló módon mérhető legyen a rendészeti szakemberek szaknyelvi kompetenciája. Szaknyelvi képzések szervezése a vizsgarendszer tesztelése céljából.
A projekt célja: Olyan, bűnüldözési területen dolgozó rendészeti szakemberek képzése, akik képesek lesznek a nemzetközi rendészeti operatív együttműködésben és információcserében hatékonyan, szakszerűen, megfelelő nyelvi szinten és adekvát angol szaknyelvi szókinccsel kommunikálni. Olyan angol rendészeti szaknyelvi vizsgarendszer kidolgozása, amely lehetővé teszi, a hazai szakemberek rendészeti szaknyelvi ismereteinek objektív és egységes mérését, amely adaptálható a határon túl működő képző és vizsgaszervező intézmények számára is. Vizsgafelkészítő tananyagokkal együtt, olyan egységes szakszókincset, feladatbankot és mérési módszert dolgozunk ki, amely segíti a rendészeti együttműködésben résztvevő, bármely szakterületen dolgozó szakember kiválasztását és munkáját, ezzel növelve a rendészeti együttműködés hatékonyságát, így csökkentve a határon átnyúló bűncselekmények felderítési idejét, illetve növelve azok megelőzési lehetőségét.
Az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. konzorciumi tagként vett részt a projekt megvalósításában, feladata az angol rendészeti egynyelvű szaknyelvi vizsgarendszer kidolgozása és akkreditációra történő benyújtása projektrész minőségi, határidőre történő szakmai megvalósítása volt.
A projekt keretében végrehajtottunk három 100 órás, B2-es szintre és két C1-es szintre felkészítő nyelvtanfolyamot, valamint két 450 órás, B2-es szintre és egy C1-es szintre felkészítő nyelvtanfolyamot. Valamennyi nyelvtanfolyam a projekt keretében kidolgozott nyelvvizsga tesztelésével végződött.
A projekt során elért indikátorokszámok az alábbiak: Kidolgozott, felülvizsgált képzési tervek, tananyagok, oktatási segédanyagok száma: 9 db (3 tematika, 3 belső vizsga, 1 bűnügyi pénzügyi szakmai tananyag, 2 digitális munkafüzet B2 és C1-es szinten.
Kidolgozott, felülvizsgált képzési terveket, tananyagokat, oktatási segédanyagokat adaptáló szervek, szervezetek száma: 1 szervezet, a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
Szakmai idegen nyelvi képzés képzési program időtartama: 14.900 leoktatott óra
Szakmai idegen nyelvi képzést elvégző szakemberek száma: 65 fő
A pályázat júniusban lezárult, ezt követően a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a nyelvvizsgát akkreditálta, ami azt jelenti, hogy – a világon egyedülálló módon – szervezhetünk angol rendészeti akkreditált szaknyelvi vizsgát, a Magyarországon megszokott három nyelvi szinten (B1 – alapfok, B2 -középfok és C1 – felsőfok). Ez a nyelvvizsga egyenértékű az általános akkreditált nyelvvizsgákkal, vagyis minden előny, ami a nyelvvizsgával járhat, ennél a vizsgánál is érvényes: diploma megszerzése, egyetemi – főiskolai felvételi, nyelvpótlék, stb.
A vizsga egynyelvű (vagyis nem tartalmaz fordítást, az instrukciók és feladatleírások angol nyelven íródnak), írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll, amelyek külön-külön és együttesen (komplex nyelvvizsga) is letehetők.
A projekt bonyolítása során több nehézséggel találtuk szembe magunkat, de ezek leküzdése után, úgy gondoljuk, hogy olyan vizsgarendszert és rendészeti nyelvoktatási szemléletet sikerült kialakítanunk, ami példaértékű lehet, mintául szolgálhat a Nemzetközi Oktatási Központ és az ELTE Origo Nyelvi Centrum Kft. számára egyaránt a rendészeti nyelvképzés során, illetve a további rendészeti nyelvvizsgarendszerek kidolgozása folyamán egyéb idegen nyelvekből. Más rendészeti szaknyelvet oktató intézménynek is segítségül szolgálhat: a rendészeti szaknyelv fogalmának meghatározásában mindenképpen.
Az ezen az oldalon leírtak nem az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása, sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az itt olvasható tartalomért.