BBA-5.3.2-2016-0002

 

Az ezen az oldalon leírtak nem az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása, sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az itt olvasható tartalomért. 

Specializált bűnügyi szakképzési központ létrehozása

A Nemzetközi Oktatási Központ a Belső Biztonsági Alap „Specializált bűnügyi szakképzési központ létrehozása” c. pályázati felhívására 2016 augusztusában benyújtott támogatási kérelmét a Felelős Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt címe:Specializált bűnügyi szakképzési központ létrehozása
A projekt azonosítószáma:BBA-5.3.2-16-2016-00002
A projekt futamideje:2017. 05. 01. – 2018. 12. 31.
Támogatás összege:95.064.911 Ft

A projekt rövid összefoglalója:

A projekt a kiberbűnözéshez köthető bűncselekmények felderítésével és nyomozásával foglalkozó szakemberek kompetenciáinak fejlesztésére irányul, egy speciális kiképzési központot hozunk létre, majd a központban képzések kerülnek lebonyolításra, melyek a kiberbűnözés ellen küzdő egységek hírszerzési, adatelemzési és bizonyíték gyűjtési képességeinek növelésére irányulnak.

A projekt célja:

A kiberbűnözéshez köthető bűncselekmények száma mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban évek óta exponenciálisan növekszik. Az elkövetettbűncselekmények növekvő száma, a számítástechnikai eszközök sokszínűsége, az adathordozók növekvő kapacitása miatt az ilyen jellegűnyomozások gyorsaságát és eredményességét a folyamatos technikai beszerzés és fejlesztés mellett széles körű szakmai képzésekkel lehet biztosítani.

A projekt célja, hogy a fentiekben vázolt feladatok ellátásához szükséges megfelelő készségek, képességek megszerzését célzó szakmai képzésekhez megfelelő kiképző központot biztosítson. Hosszú távú cél az érintett nyomozó hatóságok tagjainak specializált képzése annak érdekében, hogy az informatika és számítástechnika új kihívásaira megfelelően tudjanak reagálni, felkészülten folytathassák le a saját hatáskörben elrendelt vagy a központi szervektől átvett, kiberbűnözéshez köthető nyomozásokat. Természetesen az oktatás keretében elsajátított ismeretek egyrésze – különös tekintettel a forenzikus ismeretekre, a digitális bizonyítékokkal kapcsolatos tudásra, illetve az adatelemzési oktatásra – nem csak a kiberbűnözés elleni küzdelemben, de más bűnügyi területen is kiválóan alkalmazható, ahol nagyobb mennyiségű adatot kell elemezni (pl.: hívásforgalmi adatok elemzése, gazdaságvédelmi ügyek, stb.) vagy a bizonyítékok körét képezhetik a különböző adathordozók, mobileszközök.

A nemzetközi kiberbűnözés elleni eredményes fellépéshez elengedhetetlen a nemzetközi és központi hazai bűnüldöző szervek legjobb gyakorlatainak, a legújabb trendeknek és elkövetési módszereknek a megismerése, a komolyabb tapasztalattal és komolyabb erőforrásokkal rendelkező hazai vagy külföldi szervek felderítési és nyomozási tapasztalatainak elsajátítása.

 A projekt eredményei:

A projekt keretében kialakításra került egy számítógépes kabinet. A projekt támogatásával újítottuk fel a termet és tettük alkalmassá arra, hogy ott egyszerre jelenlévő 30 fő számára képzéseket tartsunk úgy, hogy valamennyi résztvevő részére rendelkezésre áll egy számítógép.

A kabinet kialakítását követően szakmai képzéseket tartottunk. A képzések különböző rendészeti szervek állományának szóltak, volt egy 5 napos képzési tematika 7 alkalommal és egy rövidebb, 3 napos képzési tematika 2 alkalommal, valamint egy másik fajta továbbképzés 3×5 napban.

A kialakított kabinet rendkívüli népszerűségnek örvend, a fenti képzéseken túl egyéb, más rendészeti szakterülethez köthető oktatások voltak és vannak jelenleg is folyamatosan a teremben.

A nehézségek leküzdése után, úgy gondoljuk, hogy egy rendkívül sikeres projektet zártunk, kialakítottunk egy olyan kabinetet, ami a modern kor technikai eszközeivel felszerelt, 30 fő egyidejű képzésére alkalmas bármilyen témában, amihez számítógépes oktatás szükséges. A mai Magyarországon a kiberbűnözéshez köthető bűncselekmények felderítésével és nyomozásával foglalkozó szakemberek kompetenciáinak fejlesztése megtörtént, valamint a továbbiakban a szakterületre bekerülő új munkatársak képzésére is készen állunk.

Az ezen az oldalon leírtak nem az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása, sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az itt olvasható tartalomért.