A KERA 2024. évi Bűnügyes tanfolyam záró hete Budapesten

  1. március 3. és április 19. között a KERA-tagországokból érkezett 19 rendészeti szakemberből álló csoport hét képzési helyszínen – Pozsonyban (SK), Prágában (CZ), Wiesbadenben (D) Bécsben (A), Ljubljanában (SLO), Bernben (CH) és Budapesten (H) – vett részt a KERA 2024. évi Bűnügyes tanfolyamán. A képzés középpontjában a határokon átnyúló, nemzetközi bűnügyi nyomozási és megelőzési stratégiák megismerése és elmélyítése, valamint ezzel összefüggésben a regionális rendvédelmi együttműködés állt.

Ez a tanfolyam volt a KERA történetének harmadik akkreditált tanfolyama, a résztvevők az Európai Képesítési Keretrendszerben érvényesíthető 16 pontot kaptak a képzésen való részvételért, valamint a teljesített szóbeli és írásbeli vizsgáért.

A tanfolyam ideje alatt a hallgatók workshop munka keretében dolgoztak egy fiktív jogesetet, a szervezett bűnözői tevékenység, a kábítószer-kereskedelem és a pénzmosás témakörében. A workshop-munkát írásban is kidolgozták, illetve a Nemzetközi Oktatási Központban, Budapesten, nemzetközi grémium előtt bemutatták. A workshop eredményeinek írásbeli változata a tagországok összes nyomozójának a rendelkezésére áll, így azok a rendőrök is profitálhatnak belőle, akik maguk nem vettek részt a tanfolyamon.

A Bűnügyes tanfolyam 2024. április 19. napján ünnepélyes diplomaosztóval zárult Budapesten, a Nemzetközi Oktatási Központban, melyen magas rangú kül- és belföldi vendégek vettek részt.

Dr. Farkas István r. dandártábornok úr, a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója, a KERA Kuratórium magyar tagja adta át a hallgatóknak a KERA 2024. évi Bűnügyes tanfolyamának sikeres elvégzését igazoló diplomákat.

Dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy úr, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a KERA Elnökség magyar tagja ünnepi beszédében szólt arról a fontos szerepről, melyet a KERA már több mint 30 éve a nemzetközi rendészeti együttműködésben tölt be. Beszédében kiemelte azt az örömteli eseményt, hogy a KERA új taggal bővült, a Liechtensteini hercegség lett a nyolcadik tagállam. A Liechtenstein csatlakozásról szóló dokumentumot a KERA Elnökség tagjai 2023. évi ülésükön látták el kézjegyükkel, hatályba pedig a Liechtensteini hercegség belügyminiszterének, Sabina Monauni asszonynak az aláírásával lépett 2024. március 1-jén. Hangsúlyozta, hogy a KERA, mint továbbképzési intézmény és a KERA-család tagjai: munkatársak, előadók és hallgatók az egyik legszebb példa az Európai Unió mottójának a megvalósulására: „Egyesülve a sokféleségben!”