NOK

A Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) a minisztérium 1999-ben alapított képzési intézménye. A NOK felelős a rendészeti oktatást végző nemzetközi szervekkel kötött szerződésekből, megállapodásokból, jogszabályi kötelezettségekből eredő feladatok végrehajtásáért, továbbá továbbképzések megszervezéséért és lebonyolításáért aktuális igényeknek megfelelően két vagy többoldalú nemzetközi együttműködésben.  

A NOK önállóan és nemzetközi partnereivel együttműködve, magyar és külföldi rendészeti dolgozók részére különleges képzési lehetőségeket kínál, ami alkalmat ad a résztvevőknek a közbiztonságot érintő legújabb kihívások és az azokra született rendészeti válaszok megismerésére, a legjobb gyakorlatok elsajátítására, és a hosszú távú rendészeti együttműködést támogató és elmélyítő kapcsolatépítésre.  

Az intézmény rendészeti képzést végző nemzetközi partnerei: 
– Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL, www.cepol.europa.eu
– Közép-európai Rendőrakadémia (KERA, www.mepa.net
– Nemzetközi Rendészeti Akadémia (ILEA, www.ilea.hu
– Európai Rendőrakadémiák Szövetsége (AEPC, www.aepc.net)  

A képzések témájához és szakmai tartalmához igazodóan különböző hosszúságú képzéseket (1 napos tréningtől a maximum 7 hetes tanfolyamig) szervez intézményünk. A képzések munkanyelve lehet magyar, angol és német. A programok magasan kvalifikált magyar és külföldi szakértők bevonásával, az oktatást és a személyes kapcsolatépítést teljes mértékben támogató környezetben, kiemelkedő minőségben valósulnak meg.  

A NOK a nemzetközi rendészeti képzéseken túl nyelvtanfolyamok, egyéb rendészettel összefüggő események, konferenciák számára is helyszínt biztosít és kutatási tevékenységet is folytat.  

Intézményünk más rendészeti és egyéb szervezetekkel közösen tervez és szervez képzéseket, Magyarországon és külföldön egyaránt. Tanfolyamait mind saját, mind bilaterális, multilaterális alapon, az érintettel együttműködésben alakítja ki és a célcsoportok igényeinek megfelelően tervezi.