nmet england

ILEA


Az ILEA működéséhez szükséges feltételeket 1999. július 1-től az akkor BM, majd IRM, illetve jelenleg az ORFK alárendeltségébe tartozó Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) biztosítja. Az NOK igazgatója és az ILEA igazgatója a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Nemzetközi Rendészeti Akadémia létesítéséről szóló Megállapodás (165/1996. (XI. 20.) Kormányrendelet), illetve Megállapodás végrehajtására létrejött Megállapodás, valamint annak 1998. december 11-én és 2000. szeptember 13-án hatályba lépett módosítása alapján működnek együtt.

A NOK igazgatója irányítja, összehangolja és a munkáltatói jogkört gyakorolja az NOK alárendeltségében működő ILEA Magyar Titkárságával és együttműködik a mellérendeltségében működő ILEA Amerikai Titkárságával. Az igazgató gondoskodik arról, hogy az ILEA tevékenységét a Megállapodásnak megfelelően Magyarország törvényeinek rendelkezéseivel összhangban és a magyar fél érdekeire figyelemmel végezze. Napi kapcsolatot tart fenn, együttműködik az ILEA amerikai igazgatójával a Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében.

Az Akadémia állománya:
Az Akadémiát az amerikai fél által kinevezett amerikai igazgató vezeti, aki az FBI kiemelt különleges ügynöke és egyúttal a budapesti USA Nagykövetség jogi attasé szintű diplomatája. Az igazgató felett az USA budapesti nagykövetsége gyakorolja a felügyeletet. Az igazgató önállóan vezeti az Akadémiát, irányítja, ellenőrzi a szervezeti egységek együttműködését, szakmai tevékenységét. Az ILEA nem része a magyar közigazgatásnak. Az igazgató helyettese az USA Külügyminisztériuma Diplomáciai Biztonsági Szolgálatának kiemelt különleges ügynöke, ugyancsak jogi attasé szintű diplomata.

Az ILEA Amerikai és Magyar Titkárságra tagozódik. A Magyar Titkárság állománya a NOK keretén belül egy osztály jogállású szervezeti elem. Az Amerikai Titkárság dolgozói a budapesti USA Nagykövetség személyi állományából kerülnek ki. Az amerikai igazgató szakmai szinten irányítja a Magyar Titkárság napi tevékenységét.

A Magyar Titkárság állományának létszáma 12 fő. Rendőrtisztek és közalkalmazottak látják el a napi feladatokat.