nmet england

24. KERA Speciális (határrendészeti) tanfolyam


 24. KERA Speciális (határrendészeti) tanfolyam Határokon átnyúló együttműködés a kompenzációs intézkedések, valamint határrendészeti feladatok során 
Időpont és helyszín
Időpont2018. szeptember 17. – október 12.
Helyszín
1.) 09.17. – 09.21.         Kreuzlingen/CH

2.) 09.24. – 09.28.         Ljubljana/SLO

3.) 10.01. – 10.05.         Michalovce/SK

4.) 10.08. – 10.12.         Budapest/H

Célcsoport
Tevékenységi területElsősorban határrendészeti feladatokat ellátó gyakorlati szakemberek.
Jelentkezési feltételekLegalább 3 éves gyakorlati szolgálati tapasztalat határrendészeti területen.

Lehetőség szerint vezetői tapasztalat.

Megfelelő német nyelvtudás.
Résztvevő országokKERA tagországok (A, D, CH, CZ, SLO, SK és H).
Célkitűzés
 • Azon ismeretek és tapasztalatok közvetítése, bővítése és mélyítése, amelyek szükségesek a határon átnyúló és nemzetközi (határrendészeti, bűnügyi) rendőri feladatok végrehajtásához.
 • A regionális nemzetközi (határ)rendészeti szakmai kapcsolatok bővítése, javítása.
 • Szakmai tudás közvetítése a jogi és szervezési feltételek, gyakorlati lehetőségek, módszerek és formák tekintetében a nemzetközi (határ)rendészeti együttműködésben érintett országok között. 
 • A társadalmi, gazdasági és politikai háttérismereteinek közvetítése, továbbá a nemzetközi bűnözés különösen veszélyes megjelenési formáival kapcsolatban (a szervezett bűnözés különböző formái, kábítószer-bűnözés, áru- és embercsempészés, terrorizmus) kialakított tapasztalatok közvetítése.
 • A személyes kapcsolatok fel- és kiépítése, valamint megtartása, a bizalom kiépítése végett, annak érdekében, hogy a későbbiekben a gyors, bürokráciamentes információáramlás biztosítva legyen a hatályos törvények keretein és szolgálati előírásokon belül.
 • Értési- és megértési problémák és az előítéletek leépítése.
 • A szociális és kommunikációs kompetenciák és a vezetési képességek erősítése.
 • Az európai integrációs folyamatok támogatása.
 
     
 
Súlyponti témák

 • A határrendészeti munka, az integrált határőrség/határmenedzsment jogi alapjai, az EU-val és a Schengeni Egyezménnyel összefüggő jogi kérdések, két- és többoldalú együttműködések.
 • A határrendészet szervezete – kapcsolata más rendészeti szervekkel és hatóságokkal.Ø  A határrendészeti munka társadalmi, gazdasági és politikai háttere a résztvevő országokban.
 • A határon árnyúló/határral kapcsolatos bűncselekmények (áru- és embercsempészet, kábítószer-bűnözés, okmányhamisítás, terrorizmus stb.).
 • A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem és az illegális migráció kezelésének érdekében kifejtett határokon átnyúló együttműködési formák Európában.
 • Határellenőrzés (szervezet, technika, standardok, stratégia és taktika stb.).
 • Határőrizet (szervezet, szolgálati rendszer, technika, különleges határtérségek stb.).
 • Kompenzációs intézkedések.
 • Rizikóanalízis a határokon.
 • Kiutasítás, visszairányítás, átadás-átvétel.
 • Gyakorlati munka bemutatása szolgálati helyeken.
 
Workshop

A tanfolyam során egy határrendészeti témát érintő workshopon kell részt venni.

A workshop témáját az első tanfolyami héten bemutatják a résztvevők számára, amit a hallgatók a tanfolyam ideje alatt munkacsoportokban kidolgoznak. A munkacsoportok az eredményeiket a tanfolyam végén szakmai grémium előtt német nyelven prezentálják és írásos formában, csoportonként 15 oldal terjedelemben publikálják.
Vezetés és szervezés
FelelősOsztrák Belügyminisztérium (BM.I)
I/9. Osztály – SIAK
A KERA Központi Koordinációs Irodája
Herrengasse 7
A-1014 Bécs

Tel: +43 664 6143253 
További szervezőA KERA tagországok illetékes rendőri szakszolgálati helyei: Németország, Ausztria, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Csehország és Magyarország 
Előadók
 • 7 KERA tagország szakértői
 •  tanfolyami résztvevők
Résztvevői létszám
KERA tagországonként 3-4 fő, összesen 24 fő. 

Költségek
A tanfolyam szervezői vállalják a szállás és az ellátás költségeit vasárnaptól (este) péntekig (dél).

A hétvégéken való esetleges szállás- és ellátási költségeket (péntek estétől vasárnap délig) a résztvevőknek maguknak kell viselniük (pl. a küldő ország által biztosított napidíjból). 

Az utazási és az esetleges biztosítási költségeket a résztvevő ország KERA Nemzeti Irodája állja.

Nyelv
Német.
Dokumentáció
Az előadások anyagát a mindenkori szervezők számára megfelelő formában el kell juttatni (elektronikusan és/vagy papír alapon).

A kiscsoportban elkészített workshop-anyagokat a résztvevők a tanfolyam során egy publikációban állítják össze elektronikus formátumban, amely a MEPA Insider zárt felületre kerül feltöltésre.

Egyéb
 • A tanfolyamra felvételt nyert és jóváhagyott magyar hallgatók, továbbá a tartalékok (3+2 fő) átrendelés keretében 2018. augusztus 27. és szeptember 14. között nyelvi felkészítőn vesznek részt a KERA Magyar Nemzeti Iroda szervezésében. Ennek helyszíne a NOK (1126 Budapest, Böszörményi út 21.).
 • Ezt követi a KERA 24. Speciális (határrendészeti) képzés 2018. szeptember 17. és október 12. között.
 • Képzési költségek: a magyar résztvevők külföldi utazásának, biztosításának költségeit és napidíját a KERA Magyar Nemzeti Iroda biztosítja. A szállás és ellátás költségeit a mindenkori rendező ország fedezi. 
 
 
Letölthető dokumentumok:
Jelentkezési lap (magyar):>>>
Jelentkezési lap (német): >>>
Önéletrajz (német): >>>