nmet england

BBA-5.3.2-2016-0002


                             Specializált bűnügyi
                   szakképzési központ létrehozása


A Nemzetközi Oktatási Központ a Belső Biztonsági Alap „Specializált bűnügyi szakképzési központ létrehozása”c. pályázati felhívására 2016 augusztusában benyújtott támogatási kérelmét a Felelős Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt címe:Specializált bűnügyi szakképzési központ létrehozása
A projekt azonosítószáma:BBA-5.3.2-16-2016-00002
A projekt futamideje:2017. 05. 01. – 2018. 12. 31.
Támogatás összege:95.064.911 Ft

A projekt rövid összefoglalója:


A projekt a kiberbűnözéshez köthető bűncselekmények felderítésével és nyomozásával foglalkozó szakemberek kompetenciáinak fejlesztésére irányul, egy speciális kiképzési központot hozunk létre, majd a központban képzések kerülnek lebonyolításra, melyek a kiberbűnözés ellen küzdő egységek hírszerzési, adatelemzési és bizonyíték gyűjtési képességeinek növelésére irányulnak.

A projekt célja:
 

A kiberbűnözéshez köthető bűncselekmények száma mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban évek óta exponenciálisan növekszik. Az elkövetettbűncselekmények növekvő száma, a számítástechnikai eszközök sokszínűsége, az adathordozók növekvő kapacitása miatt az ilyen jellegűnyomozások gyorsaságát és eredményességét a folyamatos technikai beszerzés és fejlesztés mellett széles körű szakmai képzésekkel lehetbiztosítani. A projekt célja, hogy a fentiekben vázolt feladatok ellátásához szükséges megfelelő készségek, képességek megszerzését célzó szakmaiképzésekhez megfelelő kiképző központot biztosítson. Hosszú távú cél az érintett nyomozó hatóságok tagjainak specializált képzése annakérdekében, hogy az informatika és számítástechnika új kihívásaira megfelelően tudjanak reagálni, felkészülten folytathassák le a saját hatáskörbenelrendelt vagy a központi szervektől átvett, kiberbűnözéshez köthető nyomozásokat. Természetesen az oktatás keretében elsajátított ismeretek egyrésze – különös tekintettel a forenzikus ismeretekre, a digitális bizonyítékokkal kapcsolatos tudásra, illetve az adatelemzési oktatásra – nem csak a kiberbűnözés elleni küzdelemben, de más bűnügyi területen is kiválóan alkalmazható, ahol nagyobb mennyiségű adatot kell elemezni (pl.: hívásforgalmi adatok elemzése, gazdaságvédelmi ügyek, stb.) vagy a bizonyítékok körét képezhetik a különböző adathordozók, mobileszközök. 
A nemzetközi kiberbűnözés elleni eredményes fellépéshez elengedhetetlen a nemzetközi és központi hazai bűnüldöző szervek legjobb gyakorlatainak, a legújabb trendeknek és elkövetési módszereknek a megismerése, a komolyabb tapasztalattal és komolyabb erőforrásokkalrendelkező hazai vagy külföldi szervek felderítési és nyomozási tapasztalatainak elsajátítása.


2018. áprilisára a számítógépes kabinet kialakításra került, 30 fő egyidejű képzésére alkalmas. 

A projekt megvalósítása során eddig az alábbi képzések zajlottak le kiberbűnözéshez köthető bűncselekmények felderítésével és nyomozásával foglalkozó szakemberek részére: 


1.      2018. május 14-18. 5 napos képzés 
2.      2018. május 28-június 1. 5 napos képzés 
3.      2018. június 4-8. 5 napos képzés 
4.      2018. június 11-15. 5 napos képzés 
5.      2018. június 18-22. 5 napos képzés 
6.      2018. június 25-29. 5 napos képzés 
7.      2018. szeptember 10-14. 5 napos képzés 
8.      2018. szeptember 17-19. 3 napos képzés 
9.      2018. október 1-5. 5 napos képzés 
10.    2018. október 8-10. 3 napos képzés 
11.    2018. október 15-19. 5 napos képzés 
12.    2018. november 26-30. 5 napos képzés  


Az ezen az oldalon leírtak nem az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása, sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az itt olvasható tartalomért.