nmet england

Utótalálkozó a KERA Bűnügyes tanfolyamát 1996, 1997, 2000, 2001 és 2012 években végzett hallgatói számára Budapesten


Budapest, 2017. szeptember 19-22.  
 
A Nemzetközi Oktatási Központban (NOK) összesen 25, Ausztriából, Csehországból, Németországból, Svájcból, Szlovákiából, Szlovéniából és Magyarországról érkezett, bűnügyes tanfolyamot végzett hallgató élvezhette azt a lehetőséget, hogy Budapesten újra találkozzon egymással.  
 
A rendezvényt a KERA Kuratóriumának magyar tagja, dr. Farkas István r. dandártábornok, a NOK igazgatója nyitotta meg.   A szeminárium céljai között elsősorban a szervezett bűnözésre vonatkozó tudás- és információbázis aktualizálása, a tettesekre vonatkozó új elemek és speciális elkövetési formák ismertetése, valamint a bűnüldözés és bűnmegelőzés új eszközeinek és módszereinek bemutatása szerepelt. A szeminárium egyik legfontosabb célja a KERA mottójával összhangban természetesen a gyakorlati tapasztalatok és ismeretek kicserélése és a nem német anyanyelvű hallgatók idegennyelvi ismereteinek felfrissítése volt. 

A három munkanap alatt a szemináriumi résztvevők, a KERA bűnügyes tanfolyamok egykori végzett hallgatói, továbbá külső előadók beszámolókat tartottak a bűnüldözés kihívásairól, nemzetközi bűnügyi együttműködésről és az azzal összefüggő feladatokról és megoldási javaslatokról. 

Az előadások témái széles spektrumot öleltek fel, és a résztvevők új jelenségeket és elkövetési formákat ismerhettek meg. Különösen érdekesek voltak azon esetekről szóló előadások, amelyeknek a sikeres felderítése a nemzetközi bűnügyi együttműködés, illetve a KERA-tagországbeli hatóságok és kollégák közvetlen kapcsolata nélkül valószínűtlen lett volna.  
 
A KERA aktuális kérdéseit, valamint a KERA bázisán elért sikereket illető beszélgető-kör során a résztvevők határozottan érveltek amellett, hogy a KERA rendezvényei, illetve a tanfolyami végzettek kapcsolati hálózata a nemzetközi bűnügyi együttműködés rendkívül jó és hatékony formái.