nmet england

Álláshirdetés


A Nemzetközi Oktatási Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján felvételt hirdet a NOK Közép-európai Rendőrakadémia Magyar Nemzeti Iroda állományába, teljes munkaidejű főelőadó munkakör betöltésére. 

Címe: 1126 Budapest, Böszörményi út 21. 

Besorolás: EFGHI

Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint 

Munkakör/Beosztás: Kiemelt főelőadó 

Egyéb béren kívüli juttatás:
 • Cafetéria (bruttó 200.000 Ft/év);  
Munkavégzés kezdete: 2018. 01. 01.

Munkaidőrend: hivatali

Feladatok:
 • A KERA MNI osztályvezető, vagy a csoportvezető feladat-meghatározása szerint részt vesz a Közép-európai Rendőrakadémia – KERA (továbbiakban: KERA) sokirányú szakmai és nemzetközi tevékenységében, megbízás alapján önállóan intézkedik.
 • A KERA tevékenységével összefüggő írásos anyagok elkészítése, sokszorosítása, terjesztése.
 • Gyűjti, rendezi, nyilvántartja és készíti az oktató, illetve szakmai munkához szükséges nyílt, valamint szolgálati használatú dokumentációs anyagokat.
 • Részt vesz a KERA magyarországi képzéseinek előkészítésében, lebonyolításában, gondoskodik a hallgatói állomány és a KERA tagországok küldöttségi tagjainak támogatásáról, kíséréséről.
 • Részt vesz a KERA külföldi képzéseinek, így különösen a tanfolyamok, szemináriumok és hospitálások előkészítésében, lebonyolításában.
 • Magyar és idegen nyelven, elsősorban a KERA munkanyelvén németül kommunikál írásban és szóban.
 • Rendszeresen tartja a kapcsolatot a KERA hazai és külföldi együttműködő partnereivel, így különösen oktatási intézményekkel, nemzetközi szervezetekkel, alapítványokkal, a rendőrség különböző szakegységeivel.
 • Nyilvántartja és rendszerezi a KERA a kiadványait, részt vesz a KERA szakfolyóirat terjesztésében, végzi a KERA web-oldal kezelését, anyagokkal történő feltöltését, a hallgatói állomány adataival kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, így különösen az adatok bevitelét, rögzítését, magyar hallgatói lista aktualizálását, karbantartását.
 • Munkája során használja a Robotzsaru rendszert, azon a szükséges dokumentációt, adatrögzítést elvégzi.
 • Egyebek mellett végzi a KERA képzések nyilvántartásba vételi eljárását, részt vesz a szükséges hazai, nemzetközi továbbképzéseken.
 • A KERA csoportvezetőjének irányításával intézi a KERA gazdasági ügyeit, így az elszámolásokat, számlákat az ügyviteli rendben meghatározottaknak megfelelően kezeli, illetve gondoskodik a leltári tárgyak biztonságos tárolásáról.
 • Közreműködik az osztályvezető és a csoportvezető irányírása mellett a KERA MNI nyelvtanfolyamainak szervezésében, a KERA magyarországi és külföldi képzéseihez kapcsolódó rendezvények feltételeinek biztosításában, valamint utazás, szállás, szállítás megszervezésében.  
 
Beosztás betöltésének feltételei:
 • egyetemi, főiskolai végzettség;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • felsőfokú német nyelvtudás;
 • egészségügyi alkalmasság;
 • német nyelvtanári végzettség és angol nyelvtudás előny.
 • Az önéletrajzokat a mepa.budapest@nokitc.hu és a titkarsag@nokitc.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
 
Jelentkezés határideje: 2017. december 15.  

A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet:
Fehér Zoltán r. alezredes osztályvezetőnél a +36-20-483-0777 és Vízvári Emese csoportvezetőnél a +36-20-485-0606 telefonszámon.