nmet england

A nemzetközi együttműködés


Az ICOFI minden nemzetközi aktivitását a „megrendelő” szakterületek igényeihez kívánja alakítani, vagyis arra törekszünk, hogy a pénzügyi nyomozók (vagy egyéb, a költségvetés védelméért felelős szervek delegáltjai):

  • megismerjék a pénzügyi-gazdasági bűncselekmények elleni védekezés különböző szervezeteit, azok működését, és a jogi hátterét;
  • feltérképezzék a közös problémákat, nemzetközi tapasztalatokat;
  • sajátítsák el a hatékony feleletként adott jogalkotási megoldásokat és kialakult eljárási gyakorlatokat;
  • mindeközben alakítsanak ki személyes bizalmi kapcsolatokat az azonos feladatot ellátó, de esetenként eltérő szervezetekben, eltérő státuszban dolgozó szervezetek munkatársaival.

icofi_logo.jpg
A képzésszervezés során kiemelt cél az aktualitás és a gyakorlatban hasznosítható tudás átadása. A képzések formája változatos, azok lehetnek tanfolyamok, szemináriumok, hospitációk, konferenciák, értekezletek, vitafórumok, műhelymunkák stb. Terveink között szerepel saját honlap szerkesztése; szakfolyóirat és egyéb írott anyagok kiadása; kutatások, szakmai tárgyú felmérések támogatása.


Különösen nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a kommunikáció megkönnyítése érdekében a közös nyelv, az angol elsajátítására általános és szaknyelvi nyelvtanfolyamok szervezésén, és online szaknyelvi szótár biztosításán keresztül.

A résztvevők felkészítése érdekében elektronikus felületen rövid ország ismertetőket szeretnénk összeállítani a különböző társadalmi-gazdasági hátterekről, az országok adórendszeréről, főbb adónemeiről, a pénzügyi nyomozás szervezetéről, a mindenki által elérhető nyílt adatbázisokról, és a releváns jogszabályokról.