nmet england

Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia


icofi_logo.jpg
A NAV Bűnügyi Főigazgatóság egyik stratégiai célja a pénzügyi nyomozások szakmai színvonalának növelése a jogellenes magatartásokkal szembeni védekezés fokozása érdekében, amelyre kizárólag egy jól képzett, magasan kvalifikált nyomozói állománnyal, illetve az ebben érdekelt hazai és külföldi szereplők (bűnüldözési szervek, közigazgatási hatóságok és civil szervezetek) összehangolt tevékenységével van mód.

Ezt a célt szolgálja a Magyarország Belügyminisztériuma és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felsővezetői között 2014 évben aláírt Együttműködési Megállapodás, amely a Nemzetközi Oktatási Központ struktúrájában egy új osztályként létrehozta a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémiát (ICOFI).

A NOK-on található európai és nemzetközi rendvédelmi ügynökségek és képzési intézményeken működő képzési hálózat kitűnő lehetőségeket biztosit az ICOFI számára a hatékony együttműködésre.

Meggyőződésünk, hogy a költségvetés védelme nem valósítható meg kizárólag országos-szintű intézkedések bevezetésével, a jogellenes magatartások visszaszorításához szükséges az adózási rendszerek közelítése, a jogi normák egységes interpretálása és hasonló munkafolyamatok kialakítása nemzetközi szinten.

Az ICOFI kifejezetten a pénzügyi-gazdasági, illetve a költségvetési érdeket sértő bűncselekmények elleni nemzetközi küzdelmet kívánja támogatni, elsősorban pénzügyi nyomozók nemzetközi tárgyú képzésével.

Az akadémia küldetése tehát nemzetközi képzések szervezése a pénzügyi nyomozások vonatkozásában, a költségvetést károsító bűncselekmények elleni harc támogatása, a pénzügyi nyomozások minőségének növelése, valamint az együttműködésben résztvevő országok közötti együttműködés fokozása.

- Határon átnyúló adócsalások (MTIC)
- Közös nyomozócsoportok a pénzügyi nyomozások során
- Pénzmosás és kapcsolódó pénzügyi bűncselekmények
- Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
- Nemzetközi szervezetek, adó- vám- és bűnügyi társszervek közötti együttműködési formák
- A pénzügyi bűncselekményekhez kapcsolódó vagyon visszaszerzési technikák
- Bűnügyi taktikai gyakorlati képzések