nmet england

Részvétel a CEPOL munkában


 
Részvétel a CEPOL munkában

Az Európai Rendőrakadémiát az Európai Unió Tanácsának meghozott határozata alapján alapították meg 2000-ben, 2005. óta, pedig Európai Uniós intézményként működik.

Lásd: Az európai Unió Tanácsának 2005/681/JHA sz. határozata a CEPOL, mint Uniós szerv megalapításáról.

A CEPOL egy hálózat formájában működő szervezet, tagjai az Európai Unió tagállamainak rendvédelmi vezetők képzésével és továbbképzésével foglalkozó szervezetei, intézményei. A CEPOL központja a Titkárság, mely 2014 októbere óta Budapesten működik.

A CEPOL tevékenységének, illetve szemináriumainak célcsoportja a rendőri közép- és felsővezetők, legfontosabb célkitűzése, pedig a tagországok közötti rendőri együttműködés elősegítése és fejlesztése.
CEPOL tagországok

A CEPOL legfontosabb feladatai:
 • a közösségi sztenderdek alapján rendőri képzések szervezése közép- és felső vezetők számára
 • közös képzési tervek, anyagok kidolgozása és fejlesztése
 • az európai rendőri együttműködés fejlesztése, a határon átnyúló-, valamint a szervezett bűnözés elleni közös fellépés elősegítése
 • a legújabb kutatási eredmények ismertetése és terjesztése
 • elektronikus hálózat működtetése (E-NET: LMS (Learning Management System), E-Library)
Szervezeti felépítés:

Az Európai Rendőrakadémia jogi személy, képviseletében Igazgató jár el. Tagjai az Európai Unió tagországai, társult és csatlakozásra váró országok. A CEPOL munkáját a 2004-ben Bramshillben (Egyesült-Királyság) alapított, 2014 októbere óta Budapesten működő Titkárság koordinálja és segíti. A Titkárság vezetője az Igazgató, aki a Vezetőtestület döntései szerint képviseli a CEPOL szervezetét az európai és más nemzetközi fórumokon. A Titkárság látja el a CEPOL adminisztratív feladatait. A tagországok nemzeti összekötőkön (National Contact Point – NCP) keresztül tartanak kapcsolatot a Titkársággal. A CEPOL döntéshozó szerve a Vezető Testület (Governing Board-GB), amelyben minden állam egy szavazati jogú taggal vesz részt. A Vezetőtestület évente két alkalommal találkozik, az ülések helyszíne az EU soros elnökségét betöltő ország.

A CEPOL állandó bizottságot, munkacsoportot nem működtet, a feladatokhoz igazítva, meghatározott időtartamra, pontos mandátummal a Vezetőtestület dönthet munkacsoportok megalakításáról.  A szervezeti egységek működését és a szemináriumok megrendezését a CEPOL az országok által befizetett un. országonkénti hozzájárulásból fedezi.

Szemináriumok

A CEPOL tagországok illetve a Titkárság évente mintegy 80-90 szemináriumot rendeznek az alábbi tárgykörökben:
 • Eu-Policy Cycle 2014-2017
 • Nemzetközi szervezett bűnözés
 • Terrorizmus elleni küzdelem
 • Speciális rendészeti technikák
 • Európai rendőrségi és igazságszolgáltatási együttműködés
 • Szabadság, biztonság és jog érvényesülés területének külső dimenziói
 • A törvény és rend, valamint a közbiztonság fenntartása
 • Vezetés, oktatás és nyelvi képességek fejlesztése
 • Kutatás és  tudomány, bűnmegelőzés
 • Alapvető jogok