nmet england

A KERA aktuális szakmai tanfolyamai


 Pályázati felhívás
   
Közép-európai Rendőrakadémia
23. speciális (határrendészeti) tanfolyam - 2017

„A határrendészeti feladatokkal és a kompenzációs intézkedésekkel összefüggő nemzetközi együttműködés”Letölthető dokumentumok:
Jelentkezési lap (magyar): >>>
Jelentkezési lap (német): >>>
Önéletrajz (német): >>>


I.    A képzés célja

 • A határon átlépő / nemzetközi (határ)rendészeti feladatok ellátásához szükséges ismeretek közvetítése, bővítése és elmélyítése.
 • A regionális rendészeti együttműködés elősegítése, erősítése.
 • A KERA-országok közti nemzetközi (határ)rendészeti együttműködés jogi és szervezeti feltételeinek, gyakorlati lehetőségeinek és formáinak megismertetése.
 • A nemzetközi bűnözés (a szervezett bűnözés különböző formái, kábítószer-bűnözés, embercsempészés) különösen veszélyes megjelenési formáinak összefüggéseivel kapcsolatos tapasztalatok átadása.
 • Társadalmi, gazdasági, politikai háttérismeretek közvetítése.
 • A szociális és kommunikatív kompetenciák, valamint vezetői képességek fejlesztése.
 • Személyes kapcsolatok kiépítése és ápolása a bizalom kialakításának és a törvényes keretek közti bürokráciamentes és gyors információátadás biztosításának érdekében.
 • A kölcsönös megértést akadályozó problémák és előítéletek leépítése.
 • Az európai integrációs folyamat elősegítése.


II.    A képzés tematikája
A képzés során az alábbi témakörök kerülnek bemutatásra hét KERA tagország határrendészeti feladatellátásával összefüggésben:
 • A határrendészeti munka, az integrált határőrség/határmenedzsment jogi alapjai, az EU-val és a Schengeni Egyezménnyel összefüggő jogi kérdések, két- és többoldalú együttműködések.
 • A határrendészet szervezete - kapcsolata más rendészeti szervekkel és hatóságokkal.
 • A határrendészeti munka társadalmi, gazdasági és politikai háttere a résztvevő országokban.
 • Határon árnyúló/határral kapcsolatos bűncselekmények (embercsempészet, kábítószer-bűnözés, okmányhamisítás stb.).
 • Rizikóanalízis a határokon.
 • Idegenrendészeti feladatok.
 • Határellenőrzés (szervezet, technika, standardok, stratégia és taktika stb.).
 • Határőrizet (szervezet, szolgálati rendszer, technika, különleges határtérségek stb.).
 • Kompenzációs intézkedések, (kiemelt súlyponti kérdés).
 • Nemzetközi akciók (kiemelt súlyponti kérdés).
 • Kiutasítás, visszairányítás, átadás-átvétel.
 • Gyakorlati munka bemutatása szolgálati helyeken.

Az integrált határbiztonsági tanfolyam képzési nyelve a német.

Előadók: A szervező KERA tagországok (A, D, CH, SK, SLO, CZ, H) adott témában jártas szakértői, akik az egyes helyszíneken elektronikus és/vagy nyomtatott formában előadásukat a résztvevők rendelkezésre bocsátják.

A képzés alapdokumentuma a KERA tankönyve is, amely a KERA tagországokkal kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmaz, így többek között bemutatja az adott ország rendészeti szerveinek felépítését, feladatait, a feladatok ellátásához rendelkezésre álló jogszabályi hátteret stb.

A képzés résztvevői a 4 hetes tanfolyam alatt német nyelven egy, az első képzési héten a hallgatók számára szakmai tapasztalataikat szem előtt tartó, moderátorok által összeállított, komplex feladatot dolgoznak ki, amelyet vizsgafeladatként a képzés zárásakor közösen mutatnak be.
Ez a tanulmány belső használatra a KERA saját kiadványában és belső honlapján jelenik meg, illetve a résztvevő országok szakmai célra használhatják fel.


III.    A képzés időtartama és helyszínei

A képzés 4 kijelölt KERA tagországban zajlik 4 másik tagország társszervezésében, ebben az évben az alábbiak szerint:

Képzési hetekKépzés helyszíne / szervező országTársszervező ország
2017.09.18–09.22.Bad Endorf / DCH
2017.09.25–09.29.Ljubljana / SLOH
2017.10.02–10.06.Michalovce/SKCZ
2017.10.09–10.13.Bécs / A 
 

IV.    A jelentkezés feltételei és módja

A speciális (határrendészeti) képzésen magyar részről 3 fő részvételét biztosítjuk. A résztvevő KERA tagországok összesen 24 főt delegálnak a tanfolyamra.

Célcsoport: főként határrendészeti feladatokat ellátó, gyakorlati rendészeti szakemberek.

A jelentkezés feltételei
 • 3-5 éves gyakorlati tapasztalat a rendészet területén,
 • vezetői gyakorlat előny,
 • lehetőleg befejezett egyetemi tanulmányok vagy (szak-)főiskolai végzettség
 • biztos, legalább középszintű német nyelvtudás szóban és írásban

A jelentkezési határideje: 2017. április 21.

A jelentkezés módja:
Kitöltött és parancsnoki záradékkal ellátott jelentkezési lap megküldése 2017. április 21-ig, a KERA Magyar Nemzeti Irodának, e-mail: mepa.budapest@nokitc.hu és feher.zoltan@nokitc.hu (esetleg faxon: 36-222) részére

Jelentkezési lap:
Letölthető a www.nokitc.hu (KERA/ Aktuális szakmai tanfolyamok) illetve a Rendőrség intranetes oldaláról (Képzés/KERA)
   
A felvételi időpontja:   
  2017. május 22. (kedd)
  08.00 óra – budapesti jelentkezők
  10.00 óra – vidéki jelentkezők

A felvételi vizsga részei:
német nyelvtudás felmérése szóban, elbeszélgetés magyar és német nyelven

A felvételi helyszíne:
NOK KERA Magyar Nemzeti Iroda
1126 Budapest, Böszörményi út 21. D.ép.I.em.107.
   

V.    Egyéb

A tanfolyamra felvételt nyert és jóváhagyott magyar hallgatók, továbbá a tartalékok
(3+2 fő) átrendelés keretében 2017. augusztus 14. és szeptember 15. között nyelvi felkészítőn vesznek részt a KERA Magyar Nemzeti Iroda szervezésében. Ennek helyszíne az NOK (1126 Budapest, Böszörményi út 21.).

Ezt követi a KERA 23. Speciális (határrendészeti) képzés 2017. szeptember 18. és október 13. között.

Képzési költségek: A magyar résztvevők külföldi utazásának, biztosításának költségeit és napidíját a KERA Magyar Nemzeti Iroda biztosítja. A szállás és ellátás költségeit a mindenkori rendező ország fedezi.

További kérdések esetén a KERA Magyar Nemzeti Iroda készséggel áll rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
BM tel.: 36-042, 36-041, fax: 36-222 vagy +36-1-224-5141,
 e-mail: mepa.budapest@nokitc.hu