nmet england

A KERA képzési formái - kiadványai


1. KERA – BŰNÜGYES TANFOLYAM
"Szervezett bűnözés – megelőzés és bűnüldözés"

A képzés nyelve: német.

Célcsoport:
Főként bűnügyi rendőri feladatokat ellátó gyakorlati rendészeti szakemberek a KERA- országokból, akik a részvételi kritériumoknak megfelelnek. A nyolc tagországból 26 fő (hazánkat 4 fő képviseli), legalább 3-5 éve bűnügyi területen dolgozó elsősorban szervezett-, és/vagy határon átnyúló bűnözéssel, gazdaságvédelemmel foglalkozó szakemberek vesznek részt. A tanfolyamok magyar hallgatói a tanfolyam megkezdése előtt 7 hetes felkészítésen vesznek részt (magyarországi szaknyelvi és németországi szakmai-nyelvi hospitálás keretében).

A képzés időtartama és helyszínei:
A tanfolyam minden év március eleje - május vége között 7 hétig tart. A képzés az összes KERA tagország (Ausztria, Csehország, Magyarország, Németország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia) kijelölt helyszínein zajlik. 1 hetes periódusokban, mindig budapesti zárással.

A bűnügyes tanfolyam célja:
 • a határon átlépő / nemzetközi (bűnügyi) rendőri feladatok ellátásához szükséges ismeretek közvetítése, bővítése és elmélyítése,
 • a KERA-országok közti nemzetközi rendészeti együttműködés jogi és szervezeti feltételeinek, gyakorlati lehetőséginek és formáinak megismertetése,
 • társadalmi, gazdasági, politikai háttérismeretek közvetítése,
 • a nemzetközi/transznacionális bűnözés (főként a szervezett bűnözés, gazdasági és környezetkárosító bűnözés) különösen veszélyes megjelenési formáinak összefüggéseivel kapcsolatos tapasztalatok átadása,
 • a résztvevőkkel a tagországokban autentikus előadók, gyakorlati szakemberek bemutatásában megismertetni az adott ország jogrendszerével, a rendvédelmi szervek működésével, valamint a több tagállamot érintő bűncselekmények felderítésének, nyomozásának lehetőségeivel,
 • személyes kapcsolatok kiépítése és ápolása a bizalom kialakítása és a törvényes keretek közti bürokráciamentes és gyors információátadás biztosítása érdekében,
 • a kölcsönös megértést akadályozó problémák és előítéletek leépítése,
 • a szociális és kommunikatív kompetenciák, valamint vezetői képességek fejlesztése.

Résztvevők feladata:

A képzés résztvevői a tanfolyam alatt közösen kidolgozzák ki német nyelven - a szervezők által kiválasztott témakomplexumokban - munkacsoport feladataikat.
A kidolgozott vizsgaanyagot a tanfolyam végén prezentálni és írásban dokumentálni kell, amelyet a tagországok belső használatra kiadványban megjelentethetik.

Képzési költségek:
A szállás és ellátás költségeit a mindenkori rendező ország fedezi. Az utazás és esetleges biztosítás költségei a résztvevőket terhelik.


2. SPECIÁLIS (KORÁBBAN INTEGRÁLT HATÁRBIZTONSÁGI) TANFOLYAM

Képzés nyelve: német

Célcsoport:
Főként határrendészeti feladatokat ellátó gyakorlati rendészeti szakemberek a KERA országokból, akik a részvételi kritériumoknak megfelelnek.
A nyolc tagországból összesen 24 fő (hazánkat 3 fő képviselheti) határrendészeti/határbiztonsági területen tevékenykedő rendészeti szakemberek vesznek részt.
A tanfolyamok magyar hallgatói a tanfolyam megkezdése előtt 3 hetes magyarországi szaknyelvi felkészítésen vesznek részt.

A képzés időtartama és helyszínei:
A tanfolyam minden év szeptember közepe - október közepe között 4 hétig tart. A képzés 4 kijelölt KERA tagországban zajlik 4 másik tagország társszervezésében. A szervező ország-párokról minden évben a KERA Kuratóriuma határoz.

Az integrált határbiztonsági (speciális) tanfolyam célja:

 • megismertetni a résztvevők a tagországok határőrizettel kapcsolatos rendészeti felfogását, stratégiai irányait,
 • a határon átlépő / nemzetközi (határ)rendészeti feladatok ellátásához szükséges ismeretek közvetítése, bővítése és elmélyítése,
 • a KERA-országok közti nemzetközi (határ)rendészeti együttműködés jogi és szervezeti feltételeinek, gyakorlati lehetőséginek és formáinak megismertetése,
 • társadalmi, gazdasági, politikai háttérismeretek közvetítése és a nemzetközi bűnözés (a szervezett bűnözés különböző formái, kábítószer-bűnözés, embercsempészés) különösen veszélyes megjelenési formáinak összefüggéseivel kapcsolatos tapasztalatok átadása,
 • személyes kapcsolatok kiépítése és ápolása a bizalom kialakítása és a törvényes keretek közti bürokráciamentes és gyors információátadás biztosítása érdekében,
 • a kölcsönös megértést akadályozó problémák és előítéletek leépítése,
 • a szociális és kommunikatív kompetenciák, valamint vezetői képességek fejlesztése.

A résztvevők mindemellett ismereteket szerezhetnek a határbiztonsággal összefüggő nemzetközi viszonylatú bűncselekmények nyomozási tapasztalatai mellett a schengeni belső határokon felszámolt határőrizet és ellenőrzés leépítésének eredményeként létrejött biztonsági deficit ellenlépéseként, az egyes országokban bevezetett intézkedésekkel, az ezzel összefüggő nemzetközi rendőri/határrendészeti együttműködés lehetséges formáival is.

Résztvevők feladata:
A képzés résztvevői a tanfolyam alatt közösen dolgozzák ki német nyelven - a szervezők által kiválasztott témakomplexumokban - munkacsoport feladataikat.
A kidolgozott vizsgaanyagot a tanfolyam végén prezentálni kell és írásban dokumentálni, amelyet a tagországok belső használatra kiadványban megjelentethetik.

Képzési költségek:
A szállás és ellátás költségeit a mindenkori rendező ország fedezi. Az utazás és esetleges biztosítás költségei a résztvevőket terhelik.


3. KERA - SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI TANFOLYAM

Képzés nyelve: angol

Célcsoport:
Főként bűnügyi rendőri feladatokat ellátó gyakorlati rendészeti szakemberek a KERA- országokból, akik a részvételi kritériumoknak megfelelnek. A hét tagországból max. 26 fő (hazánkat 4 fő képviseli), legalább 3-5 éve bűnügyi területen dolgozó elsősorban elsősorban szervezett-, és/vagy határon átnyúló bűnözéssel, gazdaságvédelemmel foglalkozó szakemberek vesznek részt. A tanfolyamok magyar hallgatói a tanfolyam megkezdése előtt 3 hetes felkészítésen vesznek részt.

A képzés időtartama és helyszínei:
A tanfolyam minden év júniusában 4 hétig tart. A képzés 4 kijelölt KERA tagországban zajlik 4 másik ország társszervezésében. A szervező ország-párokról minden évben a KERA Kuratótiuma határoz.

A szervezett bűnözés elleni angol munkanyelvű tanfolyam célja:
 • A határon átnyúló /nemzetközi bűnözés elleni (bűnügyi) rendőri feladatok és a szükséges ismeretek közvetítése, kiterjesztése és elmélyítése
 • A regionális rendőri együttműködés javítása és kiterjesztése
 • Szervezői és jogi feltételek, gyakorlati lehetőségek és formák közvetítése a nemzetközi rendőri együttműködés során a KERA-tagországokban
 • Az egyes KERA tagországok társadalmi-, gazdasági- és politikai háttérismereteinek közvetítése és a rendőri kihívások közvetítése ezekben az országokban
 • A nemzetközi / transznationális bűnözés különösen veszélyes megjelenési formák összefüggéseinek tapasztalatai 
 • A személyes kapcsolatok kiépítése és megtartása, a bizalom kiépítése végett, hogy a későbbiekben a gyors, bürokráciamentes információáramlást biztosítsa a hatályos törvények keretein és szolgálati előírásokon belül.
 • Értési- és megértési problémák, előítéletek leépítése
 • A szociális és kommunikációs kompetenciák és a vezetési képességek erősítése
 • Az európai integrációs folyamatok támogatása 

A résztvevők mindemellett ismereteket szerezhetnek a határbiztonsággal összefüggő nemzetközi viszonylatú bűncselekmények nyomozási tapasztalatai mellett a schengeni belső határokon felszámolt határőrizet és ellenőrzés leépítésének eredményeként létrejött biztonsági deficit ellenlépéseként, az egyes országokban bevezetett intézkedésekkel, az ezzel összefüggő nemzetközi rendőri/határrendészeti együttműködés lehetséges formáival is.

Résztvevők feladata:
A képzés résztvevői a tanfolyam alatt közösen kidolgozzák ki angol nyelven - a szervezők által kiválasztott témakomplexumokban - munkacsoport feladataikat.
A kidolgozott vizsgaanyagot a tanfolyam végén prezentálni kell és írásban dokumentálni, amelyet a tagországok belső használatra kiadványban megjelentethetik.

Képzési költségek:
A szállás és ellátás költségeit a mindenkori rendező ország fedezi. Az utazás és esetleges biztosítás költségei a küldő országot terhelik.


4. NEMZETKÖZI SZAKSZEMINÁRIUMOK

Szemináriumok KERA-országokban (így Magyarországon is)
Nemzetközi szakmai szemináriumok szervezése a tagországokban, általában évente 8-10 alkalommal történik. A feldolgozandó tématerületek a tárgyévet megelőző év végén kerülnek kiválasztásra, összeállításra a tagországok képviselőinek előzetes hazájukban elvégzett felmérése alapján, az együttműködő országok probléma-érintettségének mindenkori figyelembevételével. Ezeken a 4-5 napos rendezvényeken konkrét aktuális témák kerülnek megtárgyalása. A szemináriumokon, az azonos szakterületeken dolgozó szakemberek személyes ismeretséget köthetnek, tapasztalataikat, ismereteiket megoszthatják egymással. Új, bűnügyi szempontból releváns jelenség felmerülése esetén lehetőség van ún. ad- hoc szemináriumok megrendezésére is.

Magyarországon a budapesti KERA Magyar Nemzeti Iroda szervezésében minden évben ún. ismeretaktualizáló szemináriumra (utótalálkozóra) kerül sor, amelyen a 3-5 évvel korábban végzett, több évfolyamból meghívott hallgatók vesznek részt. E szemináriumtípust a végzettek számára 2 alkalommal ismétlik a tanfolyamok elvégzését követően, melynek során a résztvevőknek lehetőségük van szakmai ismeretanyagukat aktualizálni, bővíteni, a nyelvtudást fejleszteni.

Egy-egy új, bűnügyi/rendészeti szempontból releváns jelenség felmerülése esetén ad-hoc szemináriumok megrendezésére kerül sor, lehetőséget biztosítva az azonnali és együttes, ezáltal eredményesebb reagálásra.

A következő évi szemináriumok listáját minden év decemberében tesszük közzé.


5. SZAKMAI ÉS NYELVI HOSPITÁCIÓ KÜLFÖLDÖN ÉS MAGYARORSZÁGON

A KERA számos szakmai hospitálást szervez, melynek keretében a bűnügyi illetve határrendészeti feladatokat ellátó hivatásos állományúak általában 1 hetet töltenek egy másik KERA-országban, ahol a szakterületüknek megfelelő szolgálati helyeken dolgoznak. Ennek célja a nyelvgyakorlás mellett a munkamódszerek megismerése, valamint a tapasztalatcsere.

A német anyanyelvűek magyarországi hospitálása is jó nyelvgyakorlási lehetőséget jelent az őket kísérő magyar rendőröknek.


6. NYELVKÉPZÉS

A KERA Magyar Nemzeti Irodája német közép-, és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő nyelvtanfolyamokat szervez. A KERA különböző képzési formái ugyan különböző szintű nyelvtudást igényelnek, de a közös nyelv ismerete lehetővé teszi, hogy két - nem német anyanyelvű - szakember is kommunikálni tudjon egymással és a nyelvképzés biztosítja a megfelelő színvonalú együttműködés lehetőségét.


7. KIADVÁNYOK

KERA-tankönyv (MEPA Buch)
Az 1999 óta egységes szerkezetben megjelenő, évente aktualizált KERA-tankönyv meghatározott tematika szerint mutatja be a tagországok állami berendezkedését, jogrendszerét, bűnügyi helyzetét, rendészeti struktúráját, feladatait, képzését és nemzetközi együttműködését. (A tankönyv itt elérhető)

KERA-újság (MEPA Fachjournal)
A KERA-újságot a bécsi Központi Koordinációs Iroda – a nemzeti irodák közreműködésével - évente 3 alkalommal jelenteti meg nyomtatott és elektronikus formában. Az egyes kiadványok egy-egy kiemelt szakmai téma feldolgozása mellett a KERA legfrissebb híreiről, eseményeiről is tájékoztatást adnak.

Szemináriumi összefoglaló (Seminarbericht)
A szakszemináriumok előadásait a résztvevők és az érdeklődő szakemberek számára elektronikus összefoglalóként jelentetjük meg a KERA német nyelvű honlapján, vagy tesszük hozzáférhetővé a KERA Magyar Nemzeti Irodán keresztül.

KERA-honlap / „MEPA-Online”
A KERA az interneten www.mepa.net címen honlapot működtet, amelynek nyilvános oldalán az érdeklődő német és angol nyelven tájékozódhat a KERA történetéről, szervezetéről és tevékenységéről.

2006 óta folyamatosan zajlik a KERA-tanfolyamot végzettek és a nemzeti irodák munkatársai számára hozzáférhető belső felhasználású portálnak, a MEPA-Online-nak a kialakítása, strukturálása, tartalommal történő feltöltése.

Ezen a felületen a jogosultak elérhetik a KERA rendezvényeihez kapcsolódó kiadványokat, tájékoztatókat és az adminisztrációs dokumentumokat. A felhasználók személyes oldalai és e-mail címei lehetővé teszik a kapcsolattartást, valamint szakmai partnerek szakterületenkénti, nyelvenkénti stb. keresését. Itt adott a lehetőség nemzetközi vitafórumokra is.

A Magyar Nemzeti Iroda speciális feladatai
Az iroda feladata még a KERA-val kapcsolatos szakfordítói tevékenység, oktató füzetek, előadások magyar változatának elkészítése, szaknyelvi szószedet összeállítása, kapcsolattartás nemzetközi és hazai rendészeti és oktatási szervekkel / intézményekkel, valamint intenzív német nyelvtanfolyamok szervezése.