KERA 28. Bűnügyes tanfolyama

 Anmeldeformular HK.doc
 Lebenslauf Hauptkurs 2020.doc
 Aussschreibungsunterlage 28 MEPA Hauptkurs 2020.docx
 KERA 28. Bűnügyes tanfolyam pályázati felhívás 2020.doc
 Jelentkezési lap KERA 2020-H.doc
Pályázati felhívás
 
Közép-európai Rendőrakadémia – KERA
28. német munkanyelvű Bűnügyes tanfolyam 
2020. február 17. – április 3. 
 
Célcsoport: elsősorban bűnügyi szakterületen dolgozó gyakorlati szakemberek.
A jelentkezés feltételei:
 • lehetőleg 3 éves gyakorlati tapasztalat bűnügyi szakterületen, vagy bűnügyi középvezetői tapasztalat,
 • biztos, tárgyalóképes, legalább középszintű német nyelvtudás szóban és írásban,
 • nemzetközi együttműködésre való alkalmasság, megfelelő kommunikációs és kapcsolatteremtő készség.
 
 
A képzés időtartama és helyszínei 
A képzés a 7 KERA tagországban zajlik az alábbiak szerint:
   2020.02.17. – 02.21.:  CZ/Prága
   2020.02.24. – 02.28.:  D/Schmitten
   2020.03.02. – 03.06.:  CH/Biel
   2020.03.09. – 03.13.:  SLO/ Ljubljana
   2020.03.16. – 03.20.:  A/Wien
   2020.03.23. – 03.27.:  SK/Bratislava
   2020.03.30. – 04.03.:  H/Budapest   
A bűnügyi tanfolyam képzési nyelve német.  
 
A képzés célja:
 • A határon átlépő / nemzetközi (bűnügyi) rendőri feladatok ellátásához szükséges ismeretek közvetítése, bővítése és elmélyítése.
 • A nemzetközi és regionális bűnügyi gyakorlati együttműködés javítása.
 • KERA-országok (A, D, CH, SK, SLO, CZ, és H) közötti nemzetközi rendészeti együttműködés jogi és szervezeti feltételeinek, gyakorlati lehetőségeinek és formáinak megismertetése.
 • Társadalmi, gazdasági, politikai háttérismeretek közvetítése.
 • A nemzetközi/transznacionális bűnözés különösen veszélyes megjelenési formáinak összefüggéseivel kapcsolatos tapasztalatok átadása.
 • Személyes kapcsolatok kiépítése és ápolása a bizalom kialakítása és a törvényes keretek közti bürokráciamentes és gyors információátadás biztosítása érdekében.
 • A kölcsönös megértést akadályozó problémák és előítéletek leépítése.
 • A szociális és kommunikatív kompetenciák, valamint vezetői képességek fejlesztése.
 • Az európai integrációs folyamat elősegítése.
 • A rendőrségi munka nemzeti sajátosságai.  
 
 
A képzés tematikája 
 • A képzés során az alábbi bűncselekmények kerülnek bemutatásra a KERA tagországokban:
 • kábítószer-bűnözés;
 • embercsempészet;
 • prostitúció (leány-/ emberkereskedelem);
 • gyermekpornográfia;
 • illegális fegyver-, robbanószer- és hasadóanyag-kereskedelem;
 • készpénz-helyettesítő fizetőeszközökkel történő bűnözés;
 • gépjárműbűnözés;
 • gazdasági bűnözés / pénzmosás elleni harc;
 • tulajdon elleni bűncselekmények (pl. műkincslopás, vagyon elleni bűncselekmények);
 • erőszakos bűncselekmények (pl. zsarolás, elrablás, emberölés);
 • „Rocker-bűnözés” (motoros bandákhoz kapcsolódó szervezett bűnözői tevékenység);
 • korrupció;
 • pénzügyi bűncselekmények;
 • környezeti bűnözés;
 • pénzhamisítás;
 • a radikalizáció és az extrémizmus különböző megjelenési formái bűnügyi szemszögből;
 • kiberbűnözés (benne: „Darknet”);
 • adathalászat.
 
 
Különböző szempontok, érintett eszközök, módszerek:
 • különleges nyomozási módszerek (fedett nyomozók, stb. alkalmazása);
 • célkörözés;
 • határokon átnyúló megfigyelés – ellenőrzött szállítás;
 • prümi szerződés;
 • nemzetközi bűnügyi együttműködés (főként: Interpol, Europol, Schengen, JIT);
 • nemzetközi igazságügyi együttműködés;
 • adatok lefoglalása adatbankokból (kiberbűnözés);
 • új elkövetési módok, jelenségek bemutatása;
 • rendőri együttműködés külföldön eltűnt, vagy elrabolt személyek felkutatásával összefüggésben;
 • tanúvédelem;
 • vagyonvisszaszerzés;
 • PNR adatok elemzése.
Előadók: A szervező KERA tagországok adott témában jártas szakértői, akik az egyes helyszíneken tartott előadásukat elektronikus és/vagy nyomtatott formában a résztvevők rendelkezésre bocsátják.
A képzéshez tartozik még a KERA tankönyve is, amely a KERA tagországokkal kapcsolatos alapinformációkat tartalmaz, így többek között bemutatja az adott ország rendészeti szerveinek felépítését, feladatait, a feladatok ellátásához rendelkezésre álló jogszabályi hátteret stb.
 
 
A képzés résztvevői a 7 hetes tanfolyam alatt német nyelven egy, az első képzési héten a hallgatók szakmai tapasztalatai alapján összeállított, komplex feladatot kapnak meg, amelyet vizsgafeladatként a képzés zárásakor közösen mutatnak be. Ez a tanulmány belső használatra a KERA saját kiadványában és a Rendőrségek belső honlapjain jelenik meg.
 
 
A jelentkezés feltételei és módja
A KERA Bűnügyes tanfolyamán magyar részről 4 fő részvételét biztosítjuk. A résztvevő KERA tagországok összesen 26 főt delegálnak a képzésre.
 
A jelentkezési határideje:    2019. október 31.
A jelentkezés módja:                                                                                                                                                                                                                        a parancsnoki záradékkal ellátott jelentkezési lap, fényképes szakmai önéletrajz és a német nyelvű jelentkezési lap elektronikus formában (mind word-, mint pdf-formátumban) a KERA Magyar Nemzeti Iroda részére, 2019. október 31-ig történő megküldésére (a vizvari.emese@nokitc.hu és cc-ben a mepa.budapest@nokitc.hu e-mail címekre)
A felvételi időpontja: 2019. november 5-én (kedd)
09.00 óra – budapesti jelentkezők
10.00 óra – vidéki jelentkezők
A felvételi vizsga részei: német nyelvtudás felmérése írásban és szóban,
elbeszélgetés magyar és német nyelven
A felvételi helyszíne:                    NOK KERA Magyar Nemzeti Iroda
1126 Budapest, Böszörményi út 21. „D” ép.

 

           
Egyéb
 
A tanfolyamra felvételt nyert hallgatók, továbbá a tartalékok (4+2 fő) 2020. január 6. – február 17. között nyelvi felkészítésen vesznek részt (magyarországi és külföldi helyszínekkel) a KERA Magyar Nemzeti Iroda szervezésében, majd ezt követi a KERA 28. Bűnügyes tanfolyama 2020. február 17. – április 3. között.
A felkészítés időtartamára és a tanfolyam idejére a szolgálati helyek a résztvevőket a NOK KERA MNI fenti rendezvényeire átrendelik.
Képzési költségek
A magyar résztvevők utazásának, biztosításának költségeit és napidíját a KERA Magyar Nemzeti Iroda biztosítja. A szállás és ellátás költségeit a mindenkori rendező ország fedezi.
 
 
 
További kérdések esetén a KERA Magyar Nemzeti Iroda készséggel áll rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
BM tel.: 36-040,36-042, tel.: 224-5141, 
e-mail: foldesy.eva@nokitc.hu vagy vizvari.emese@nokitc.hu