BBA-5.3.3/6-2018-00002

BBA-5.3.3/6-2018-00002

 BBA-5.3.3/6-2018-00002

Bűnügyi elemző alapképzés

Nemzetközi Oktatási Központ a Belső Biztonsági Alap „Az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszeren (LETS) kívüli további képzések” c. pályázati felhívására 2018. októberében benyújtott támogatási kérelmét a Felelős Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.
A projekt címe:
Bűnügyi elemző alapképzés
A projekt azonosítószáma: BBA-5.3.3/6-2018-00002
A projekt időtartama:
2019. 01. 01. – 2020. 04. 30.
Támogatás összege: 30.305.408 Ft
A projekt rövid összefoglalója:  
Jelen projekt a bűnüldöző szervek bűnügyi elemzői alapképzésben részesítését célozza. Cél, hogy a szakemberek elsajátítsák az elemzői gondolkodásmódot, az elemzői munka teljes vertikumát átfogó, a taktikai elemzésekre fókuszáló, naprakész tudást szerezzenek és megismerkedjenek a nemzetközi, valamint a társhatóságok által alkalmazott gyakorlattal.
A projekt célja:
Az elemzés-értékelés egy elméleti és gondolati tevékenységi rendszer, amelynek fő feladata a problémamegoldás és a helyes helyzetértékelés. A projekt célja ezen kompetenciák fejlesztése.
A szervezett és súlyos, nemzetközi vetülettel rendelkező bűncselekmények, és az azokhoz kapcsolódó nagy mennyiségű  adatállomány jellemzően összetett, rendkívül diverz, mint pl.:
•       adatmentésből származó adatok feldolgozása,
•       strukturált adatok elemzése-értékelése,
•       szövegbányászati eszközökkel történő adat-feldogozás,
•       kapcsolati hálózatok elemzése,
•       híváslista elemzések,
•       tréinformatikai adatok feldogozása,
•       pénzforgalmi elemzések
és magas fokú elemzői képességeket és ismereteket kíván meg. Ezen ügyek tekintetében jelentős feldolgozási hatékonyság lesz elérhető, az azok feldolgozását végző szakemberek képességeinek, illetve számának növelésével.
A projekt részletes célja, hogy az elemzői szakterület munkatársai az alapismeretektől indulva az elemzői munka teljes vertikumát átfogó, de a taktikai, ügytámogató elemzésekre fókuszáló naprakész és a gyakorlati munkavégzés során hasznosítható tudást szerezzenek.
Elsajátítsák az elemzői munkavégzéshez szükséges gondolkodásmódot, megismerkedjenek az aktuális nemzetközi gyakorlattal, a külföldi és a belföldi társhatóságok által alkalmazott sztenderdekkel.
E képességek hiányában kiemelten a szervezett bűncselekményeket elkövető körökre jellemző jelentős adatvagyon feldolgozása elhúzódó tevékenység, melyet bekorlátoz a jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrás mértéke, illetve képzettsége. E humán erőforrásnak a fejlesztése jelen projekt keretében a jelenleg lehetséges legmagasabb szinten szervezetten, és széleskörű együttműködésben történik majd meg.
Az elsajátított ismeretek az operatív munka támogatása mellett lehetővé teszik a vezetői döntéseket támogató stratégiai, taktikai tervek, összefoglaló jelentések, tájékoztatók, prezentációk készítését.
A projekt közvetett céljaként minden érintett Együttműködő Partnernél, azok minden meghatározott szervezeti szintjén, magas szakmai ismeretekkel rendelkező, stabil értékelő-elemző szakterületek jönnek létre, központi koordinációval, melyek – a közös képzéseknek köszönhetően – közös sztenderdeket követve ráadásul egymással is szoros szakmai kapcsolatban állhatnak.
A fentiekben foglaltak jogosan elvárt eredményeként a szervezett bűnözői körökkel szembeni fellépés hatékonyabbá válik: az adatkiértékelés hatékonyságának növekedésével, a releváns bűnügyi információk gyorsabban kinyerhetőek, melyek konkrétan végrehajtható nyomozati cselekményekhez, döntésekhez, és összességében gyorsabban lefolytatott eljárásokhoz vezetnek.
A képzés előtt egy tananyag kerül kidolgozásra, mely a bűnügyi elemző alapképzés anyagát tartalmazza.
1 képzés 4 hetes időtartamban kerül megtartásra, a projekt időtartama alatt 4 képzésen folyik az oktatás.
A képzési programokat sikeresen elvégző szakemberek száma 30 fő, képzésenként így mindösszesen 120 fő sajátítja el a bűnügyi elemzői alapismereteket.
A kidolgozott tananyagot az együttműködő szervezetek rendelkezésére bocsátjuk, hogy azt a jövőben bármikor fel tudják használni akár egy újabb képzés, akár a mindennapi munkájuk során.
Együttműködő szervezetek: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Védelmi Szolgálat.
A négy tervezett képzésből három valósult meg a tavalyi évben, a 4. és egyben a projekt keretében az utolsó megvalósítandó képzés 2020. február 3 – 28-ig kerül lebonyolításra.
Az ezen az oldalon leírtak nem az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása, sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az itt olvasható tartalomért.