A KERA Magyar Nemzeti Iroda meghirdette 2024. második félévi nyelvtanfolyamait!

A KERA Magyar Nemzeti Iroda meghirdette 2024. második félévi nyelvtanfolyamait!
Helyszín: NOK, 1126 Budapest, Böszörményi út 21.

  1. Középfokú nyelvvizsgára felkészítő KERA német nyelvtanfolyam (550 óra)

Időpont: 2024. szeptember 9. – 2025. január 31.

  1. Rendészeti szaknyelvvel bővített szinten tartó KERA német nyelvtanfolyam (120 óra)

Időpont: 2024. szeptember 16. – október 11.

  1. Felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő KERA német nyelvtanfolyam (420 óra)

Időpont: 2024. október 14. – 2025. január 31.

 

      Jelentkezés határideje: 2024. július 10.

A KERA 2024. évi Bűnügyes tanfolyam záró hete Budapesten

  1. március 3. és április 19. között a KERA-tagországokból érkezett 19 rendészeti szakemberből álló csoport hét képzési helyszínen – Pozsonyban (SK), Prágában (CZ), Wiesbadenben (D) Bécsben (A), Ljubljanában (SLO), Bernben (CH) és Budapesten (H) – vett részt a KERA 2024. évi Bűnügyes tanfolyamán. A képzés középpontjában a határokon átnyúló, nemzetközi bűnügyi nyomozási és megelőzési stratégiák megismerése és elmélyítése, valamint ezzel összefüggésben a regionális rendvédelmi együttműködés állt.

Tovább>>>

A Közép-európai Rendőrakadémia új tagországgal bővült

A Közép-európai Rendőrakadémia (KERA) új tagországgal, Liechtensteinnel bővült. Liechtenstein kis ország, összesen 80 hivatásos állományú rendőre látja el a szolgálati feladatokat. Nemzetközi képzéseket szervezni és azokhoz csatlakozni az ország méretei miatt kihívást jelentő feladat Liechtenstein számára. A nemzetközi kapcsolatokra és együttműködésre viszont az országnak nagyon is szüksége van, hiszen napjainkban már nem képzelhető el a bűnüldözés nemzetközi összefogás nélkül, elég csak a kiberbűnözésre gondolni, ami egyáltalán nem ismer határokat. Liechtenstein hivatalos nyelve a német, az őt határoló két állam a KERA-tagsággal rendelkező Ausztria és Svájc, ezért logikus választásnak tűnt, hogy a hercegség éppen a német munkanyelvű KERÁ-hoz csatlakozzon. A csatlakozási igényt a KERA legfőbb grémiuma, a KERA Elnöksége tárgyalta és hagyta jóvá. A KERA alapdokumentumához, a Közös Nyilatkozathoz csatolták a liechtensteini tagságról szóló kiegészítést, melyet a KERA Elnökségi tagjai, Magyarország részéről dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes látott el kézjegyével. A dokumentum és vele a teljes jogú tagság Liechtenstein kormányfő-helyettese és belügyminisztere, Sabine Monauni aláírásával vált hatályossá, 2024. március 1-jén.

Kiberbűnözés, mint a rendőri vezetők számára megjelenő új kihívás

KERA szakszeminárium a Nemzetközi Oktatási Központban

A Nemzetközi Oktatási Központban 2024. február 19-22. között került sor a Közép-európai Rendőrakadémia (KERA) szervezésében a „Kiberbűnözés, mint a rendőri vezetők számára megjelenő új kihívás” című nemzetközi szemináriumra. A szeminárium létrejöttét dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a KERA Elnökségének magyar tagja javasolta. A kiberbűnözés olyan új kihívások elé állítja a rendőrségeket világszerte, így a közép-európai régióban is, amely ellen csak nemzetközi összefogással lehet sikeresen fellépni. Az eredményességet nagyban befolyásolja, hogy a kiberbűnözés elleni küzdelem megfelelő módon illeszkedjen a rendőrségek felépítésébe, a feladatmeghatározás világos legyen. A tématerület újszerűsége miatt minden tapasztalatra, a lejobb gyakorlatok megismerésére is szükség van.

A rendezvényt dr. Petőfi Attila r. vezérőrnagy országos rendőrfőkapitányi biztos nyitotta meg. Köszöntőjében arra bíztatta a résztvevőket, hogy használják ki az időt arra, hogy a lehető legtöbb információt, tapasztalatot megosszák egymással.

A szakmai program előadói magyar részről az ORFK, a KR NNI és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőrfőkapitányság voltak. Előadást tartott Nagy Ágnes r. ezredes, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese a vármegye bűnügyi helyzetéről, a kiberbűnözésről, az online csalásokról és a vagyonvisszaszerzési lehetőségekről. Almádi János külső szakértő a Mesterséges Intelligencia hatásairól, a jövőben várható trendekről és a társadalmi hatásokról beszélt.

A résztvevő külföldi hallgatók, vezető beosztású rendőrtisztek is beszámoltak a hazájukban a kiberbűnözés elleni küzdelem érdekében felállított rendőri szervekről, azok feladatairól. Így releváns információkat, érdekes esetekről szóló ismertetőket hallhattunk Ausztriából, Észak-Rajna-Vesztfáliából, Bajoroszágból, Svájcból, Szlovéniából és Csehországból is. Előadót küldött a továbbképzésre az Europol, a CEPOL és a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal.

Szakmai kirándulás keretében ellátogattunk a Budapesti Rendőrfőkapitányságra, ahol dr. Pál Adrián r. ezredes, bűnügyi főkapitány-helyettes ismertetett két nagy érdeklődésre számot tartó esetet. Az OTP Bank Nyrt. Biztonsági Igazgatóság Kibervédelmi Központjában is látogatást tettünk, ahol Bucsek Gábor, az OTP Bank Nyrt. Informatika és Bankbiztonsági Igazgatóság ügyvezető igazgatója fogadta a résztvevőket.

A szakmai programot kulturális keretprogram egészítette ki. A résztvevők budapesti városnézésen vettek részt és ellátogattak el a Parlamentbe, melyhez a koratavaszi idő nyújtott csodálatos hátteret.

A visszajelzéseikben a hallgatók nagyra értékelték, hogy az aktuális információk mellett szakmai kapcsolati hálójukat is bővíteni tudták, melyhez a kerekasztal beszélgetés is segítséget nyújtott. Emellett azt a kívánságukat fejezték ki, hogy a tanfolyam folytatódjon, illetve hosszabb időtartamú legyen.