Nyári 100-órás intenzív nyelvtanfolyam rendvédelmi/közszolgálati dolgozók és 12 éven felüli hozzátartozók részére-

2023. július 3-a és július 28-a között 100-órás intenzív nyelvtanfolyamot szervezünk felnőttek

és 12 éven felüli gyerekek részére. Bővebb információ és jelentkezés: www.langnyelv.hu.

 

A KERA Magyar Nemzeti Iroda meghirdette 2023. első félévi nyelvtanfolyamait!_

A KERA Magyar Nemzeti Iroda meghirdette 2023. első félévi nyelvtanfolyamait!

Helyszín: NOK, 1126 Budapest, Böszörményi út 21.

 

      1. Alapfokú nyelvvizsgára felkészítő, 550 órás KERA német nyelvtanfolyam

Időpont: 2023. február 13. – június 30.

 

       2. Középfokú nyelvvizsgára felkészítő, 550 órás KERA német nyelvtanfolyam

Időpont: 2023. február 13. – június 30.

Szakmai továbbképzések – Térinformatika képzés a Nemzetközi Oktatási Központban

A Nemzetközi Oktatási Központ (továbbiakban: NOK) a BBA-5.3.3/10-2019-00002 számú pályázat keretében, a NOK és a Terrorelhárítási Központ (továbbiakban: TEK) közös szervezésében, 2022. november 21-25. között megtartotta a bűnügyi elemzői képzéssorozat harmadik Térinformatika képzését a NOK speciálisan felszerelt informatikai oktatótermében.

A továbbképzésen az ORFK, a TEK és a NAV állományából összesen 30 bűnügyi elemző szakember vett részt.

A program és az ötnapos képzés célja az elemző területen, egyedi és tömeges adatfeldolgozásra és annak elemzésére használt térinformatikai rendszerek (GIS) megismertetése, illetve az elemzői területen dolgozó munkatársak képzése a kor követelményeinek megfelelő informatikai megoldások hatékony alkalmazása érdekében.

Az oktatás főbb területei: nagy mennyiségű adatok struktúrájának értelmezése, adattípusok, adattárolás, hálózati ismeretek, GIS szerverek, térképészet, keresés, grafikus ábrázolási technikák, elemzések fajtái, értékelés.

A képzés végén a hallgatók körében végzett felmérés eredményeként megállapítható, hogy a résztvevők elégedettségüket fejezték ki az átadott ismereteket illetően, az oktató tudását szakterületén kiemelkedőnek ítélték meg.

 

Ezen az oldalon leírtak nem az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása, sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az itt olvasható tartalomért.

Szakmai továbbképzések – Pénzügyi tranzakció elemzés képzés a Nemzetközi Oktatási Központban

A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) együttműködve elnyert BBA-5.3.3/10-2019-00002 Szakmai továbbképzések pályázat alapján, a Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) a NAV Bűnügyi Főigazgatósága szervezésében, 2022. október 17-21. között megtartotta a Pénzügyi tranzakció elemzés képzéssorozat harmadik és a projekt keretében egyben utolsó tanfolyamát, a NOK speciálisan felszerelt informatikai oktatótermében.

Az oktatáson a Rendőrség állományából 17, míg a NAV állományából 13 fő, a gyakorlati munka során pénzügyi tranzakció elemzéssel is foglalkozó szakember vett részt.

Az előadó szakértők az általuk érintett témakörökben megismertették a hallgatókat a pénzügyi tranzakció elemzés alapjaival és fontosságával. Előadásaik során kiemelt figyelmet fordítottak az egyes folyamatok átfogó, nyomozást támogató, minőségi elemzői kapacitás fejlesztésére. Ehhez a képzési programot, az órarendet olyan módon építették fel, amely jelentős százalékban tartalmazza az elérhető elemző szoftverek megismerését, azok készség szintű használatát, ismeretét. A hallgatók a gyakorlati foglalkozások keretében egyénileg és csoportosan is nagy óraszámban alkalmazhatták a megszerzett ismereteket. A képzés zárónapján pedig csoportonként záróvizsgát tettek, amely egy nem valós esetpélda teljeskörű elemzését jelentette.

A program és az 5 napos képzés célja a pénzügyi tranzakciókhoz köthető bűncselekmények felderítésével és nyomozásával foglalkozó szakemberek kompetenciáinak fejlesztése, adatelemzési és bizonyíték gyűjtési képességeinek növelése, a hagyományos nyomozati technikák és a speciális szoftverek nyújtotta lehetőségek alkalmazása, illetve e készségek fejlesztésére irányuló elméleti ismeretek bővítése volt.

A képzés végén a hallgatók körében végzett felmérés eredményeként a hallgatók elégedettségüket fejezték ki az átadott ismereteket illetően, az oktatók tudását szakterületükön kiemelkedőnek ítélték meg.

 

Ezen az oldalon leírtak nem az Európai Bizottság vagy a Belügyminisztérium hivatalos állásfoglalása, sem az Európai Bizottság, sem a Belügyminisztérium nem tehető felelőssé az itt olvasható tartalomért.